De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jong & Naastbetrokkene; Wat zijn de behoeften van jongeren die betrokken zijn bij een familielid of vriend die lijdt aan een psychose of schizofrenie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jong & Naastbetrokkene; Wat zijn de behoeften van jongeren die betrokken zijn bij een familielid of vriend die lijdt aan een psychose of schizofrenie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ypsilon is een vereniging opgericht door familieleden bedoeld voor familieleden en betrokkenen van mensen met psychoses of schizofrenie of. Ypsilon streeft ernaar de naastbetrokkenen en patiënt sterk,
weerbaar en zelfbewust te maken. De organisatie bestaat uit een groot aantal leden, dit zijn voornamelijk ouders van mensen die lijden aan psychoses of schizofrenie.

Ypsilon is aan het vergrijzen en op zoek naar nieuwe jonge leden. Ypsilon wil weten hoe zij in kan spelen op de behoeften van jong naastbetrokkenen tussen de 18 en 30 jaar en hoe zij deze doelgroep
kunnen bereiken.

Schizofrenie is een ingrijpende ziekte, over het algemeen heeft het een grote impact op de betrokkenen. Binnen Ypsilon is de ervaring dat naastbetrokkenen pas na hun 30ste ondersteuning zoeken bij de vereniging. Uit het onderzoek is gebleken dat de jong betrokkenen tussen de 18 en 30 jaar ook al behoefte hebben aan ondersteuning. Zij hebben veel vragen over de ziekte van hun vriend of familielid. Jongeren wensen ondersteuning wat betreft informatie over psychoses/schizofrenie en hoe om te gaan met de ziek(t)e via het internet, folders/brochures, boeken en
voorlichtingsbijeenkomsten. Zij hechten veel waarde aan anonimiteit en daar is internet bijvoorbeeld geschikt voor.

Het geven van voorlichting, advies en steun aan het gehele gezin, kan er voor kan zorgen dat de kans op herhaling van een psychose bij de patiënt afneemt blijkt uit onderzoek.
Men leert over het algemeen vaardigheden gemakkelijk aan op jonge leeftijd. Op het moment dat jongeren al vroegtijdig leren hoe zij om kunnen gaan met de patiënt, hoeven zij er zelf op latere leeftijd minder mee te worstelen. Zo kan tevens voorkomen worden dat mensen er zelf op langere termijn psychische klachten aan ondervinden en het heeft een positief effect op de patiënt.

De voorlichtingsbijeenkomsten zouden volgens de jongeren inhoudelijk moeten gaan over wat het ziektebeeld inhoudt, wat de oorzaken zijn, welke gevolgen het heeft voor de patiënt en de jongeren zijn geïnteresseerd in het aanleren vaardigheden wat betreft de omgang met de patiënt. Een voorlichtingsbijeenkomst klinkt in verhouding tot een lotgenotenbijeenkomst anoniemer en is toegankelijker voor jongeren. De voorlichting moet aantrekkelijk zijn en inhoudelijk de informatie
bevatten die zij wensen. Jongeren vinden het prettig erkenning bij elkaar te vinden. Dit ontstaat naar alle waarschijnlijkheid tijdens de voorlichting en dan is er gelijk lotgenotencontact.

Informatieverstrekking moet bondig en helder zijn. Men verwerkt informatie beter als de boodschap veel zintuigen aanspreekt, dit geldt niet alleen voor het internet maar ook voor folders/brochures,
voorlichtingen en dergelijke.

Ypsilon heeft mogelijkheden om jongeren passende programma's aan te bieden, zij heeft de expertise in huis. Er zijn ook een aantal belemmeringen binnen de organisatie die het kunnen vermoeilijken.
De vrijwilligers moeten bereid en bekwaam zijn om voorlichtingen aan jongeren te geven. Als vrijwilligers bereid maar niet bekwaam zijn zullen zij hier in getraind moeten worden. Vrijwilligers geven zelf aan dat zij niet weten hoe zij jongeren kunnen bereiken, Ypsilon zal hen hier in moeten begeleiden. Geld vormt een knelpunt voor Ypsilon. Ypsilon wil graag activiteiten voor jongeren realiseren maar zonder geld kan dit moeilijk worden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
PartnersYpsilon
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk