De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Grip op je gedachten : handvatten voor verpleegkundigen in het Algemeen Ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Grip op je gedachten : handvatten voor verpleegkundigen in het Algemeen Ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Verpleegkundigen in het Algemeen Ziekenhuis hebben, over het algemeen genomen, weinig kennis van patiënten met een psychiatrische ziekte. Dit komt omdat zij (te) weinig met deze patiënten in aanraking komen, en hierdoor hun kennis hierover niet goed kunnen ontwikkelen of uitbreiden. Doordat psychiatrische patiënten toch opgenomen kunnen worden in een algemeen ziekenhuis leek het ons een goed idee om hier iets mee te doen. Uit onze eigen ervaringen in het algemeen ziekenhuis, wanneer psychiatrische patiënten opgenomen werden, bleek dat ook ons was opgevallen, dat deze patiënten met een soort angst benaderd werden. Dit vinden wij jammer, want deze patiënten hebben ook recht op een goede behandeling en zorg.
Door hier met elkaar over te praten, kwamen we al snel tot de conclusie dat hier iets mee gedaan moest worden. Wij hebben het plan opgevat, om een voorlichting te geven aan de verpleegkundigen in het algemeen ziekenhuis, waarbij wij een handleiding presenteren, die gebruikt kan worden, wanneer psychiatrische patiënten opgenomen worden.
Het project is uitgevoerd op de afdeling Cardiologie, van Het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.
Wij zijn het project begonnen met het maken van een plan van aanpak (deze staat in de bijlage). Hierna hebben wij een enquete ontwikkeld en uitgedeeld aan de verpleegkundigen van de afdeling Cardiologie, om zo een beeld te krijgen of er vraag was naar een handleiding zoals die wij wilden maken, en wat er dan zoal in zou moeten staan. Deze enquete wordt uitgewerkt in hoofdstuk 1.
Uit de enquete bleek dat er vraag was naar een uitwerking van een aantal veelvoorkomende ziektebeelden en benaderingswijzen voor psychiatrische patiënten. Wij zijn tot de conclusie gekomen om de ziektebeelden schizofrenie, delier en manisch-depressief uit te werken in de handleiding. Deze keuze hebben wij gemaakt aan de hand van de enquete en ook uit onze eigen ervaring. Het ziektebeeld schizofrenie, is tevens zo complex en ingewikkeld, dat wij het belangrijk vonden deze uit te werken. Een delier komt tevens veel voor bij oudere patiënten en is ook gerelateerd aan psychiatrische ziekten. Het ziektebeeld manisch-depressief werken wij ook uit, omdat dit, net zoals schizofrenie, ingewikkeld is en verschillende kanten heeft.
Wij willen de handleiding implementeren op de afdeling. Dit doen wij aan de hand van een veranderplan. Het onderwerp implementatie wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2. Binnen implementatie kunnen verschillende modellen gebruikt worden, wij hebben voor één bepaald model gekozen, omdat deze voor onze situatie het meest geschikt was. Deze wordt uitgewerkt voor de ons geldende situatie in de praktijk. Wij hebben het model wat wij gebruiken uitgewerkt in een veranderplan, dit wordt tevens beschreven in hoofdstuk 2.
Om het veranderplan op de afdeling te presenteren hebben wij tevens een voorlichtingsplan opgesteld (hoofdstuk 3). Hier worden verschillende modellen beschreven die gebruikt kunnen worden om voorlichting te geven. Ook hier hebben wij één model gekozen en deze toegespitst op onze situatie. Ten slotte wordt er een samenvatting gegeven van het geheel en een conclusie. Dit document eindigd met een bijlage waarin het plan van aanpak wordt beschreven en een bijlage met het evaluatieformulier van de presentatie.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingGZH Opleiding tot Verpleegkundige
PartnersGroene Hartziekenhuis, Gouda
Jaar2006
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk