De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeeronderzoek Optimalisatie (Verlengde) Bentwoudlaan

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Afstudeeronderzoek Optimalisatie (Verlengde) Bentwoudlaan

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om de verkeersdoorstroming in de omgeving van Boskoop en Waddinxveen te verbeteren, is de provincie Zuid-Holland bezig met de voorbereiding voor de aanleg van de (Verlengde) Bentwoudlaan. Dit wegtracé dient om het (zware) doorgaande verkeer dat door de centra van de dorpen gaat, een snellere route naar te stroomwegen te bieden. In dit afstudeeronderzoek wordt het huidige concept provinciaal inpassingsplan (PIP) van het tracé geanalyseerd en er wordt onderzocht of het plan geoptimaliseerd kan worden op de doorstroming en de inpassing in de omgeving.

Inventarisatie:
Om de eisen en aanknopingspunten in kaart te brengen voor de optimalisatie is er informatie verzameld door het analyseren van het Concept PIP en de onderliggende documenten en door middel van de resultaten uit een verkeerssimulatie in Aimsun Next. De eisen waar aan het geoptimaliseerde ontwerp dient te voldoen zijn beschreven in de verificatiematrix. Uit de verzamelde informatie is naar voren gekomen dat de mogelijkheden voornamelijk zitten in het anders vormgeven van de kruispunten op de wegtracés, waardoor de doorstroming verbeterd kan worden. Ook komt er naar voren dat de effecten van een verdiepte ligging van het wegtracé tegen over de hogere aanlegkosten die dit met zich mee brengt, gezet kunnen worden.

Varianten:
Voor de variantstudie zijn drie varianten opgesteld. Dit betreft de variant doorstroming, waarin de doorstroming van het verkeer zo veel mogelijk verbeterd wordt door het anders vormgeven van de kruisingen. De variant minimale verharding, waarin de kruispunten en de wegvakken ‘kleiner’
gemaakt worden, waardoor de aanlegkosten van het project omlaag gaan. En de variant uit het zicht, waarin de Verlengde Bentwoudlaan verdiept aangelegd wordt op -3,00m onder maaiveld, waardoor het verkeer minder zichtbaar is vanuit de omgeving.

Variantstudie:
De variantstudie is uitgevoerd door middel van een multi criteria analyse (MCA). De varianten zijn getoetst op de criteria doorstroming, invloed op recreatie, invloed op natuur, invloed op omgeving en aanlegkosten waarop de varianten een beoordeling hebben gekregen ten opzichte van het concept PIP. De variant doorstroming en minimale verharding hebben beide een positieve beoordeling op de doorstroming gekregen en een klein verschil op de andere vier criteria ten opzicht van het concept PIP. De variant uit het zicht heeft geen verschil in beoordeling op de criteria doorstroming, een grote verbetering op de criteria invloed op recreatie, natuur en omgeving, en een grotere verslechtering op de beoordeling aanlegkosten ten opzichte van het concept PIP.

Voorkeursvariant:
Voor de voorkeursvariant is een combinatie gemaakt van de drie varianten en het concept PIP. Het wegtracé is een combinatie van het variant doorstroming, minimale verharding en het concept PIP. Ook is de verdiepte ligging van de variant uit het zicht opgenomen in de voorkeursvariant. De gekozen voorkeursvariant scoort hier beter op de criteria doorstroming en invloed op recreatie, natuur en omgeving. Echter komen de aanlegkosten, door de combinatie, nog hoger uit.

Ontwerp:
De verharding van de voorkeursvariant is uitgewerkt in een Civil 3D model. Het model is hierbij getoetst op de eerder gesteld eisen van de inventarisatie, en op de richtlijnen van de algemene handboeken wegontwerp. De kadertekeningen zijn weergegeven in de tekeningenset. De eisen zijn overzichtelijk beschreven in de verificatiematrix.

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/jasper-noort-543474174

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Civiele Techniek
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnerGeonius
Datum2021-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk