De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Partners in de wondzorg - huidtherapeuten en wondverpleegkundigen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Partners in de wondzorg - huidtherapeuten en wondverpleegkundigen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Het onderzoek is uitgevoerd om te onderzoeken of huidtherapeuten en wondverpleegkundigen willen en kunnen samenwerken binnen de wondzorgverlening. Huidtherapeuten en wondverpleegkundigen zijn beiden geschoold in het verlenen van wondzorg. In dit onderzoek staat beschreven of huidtherapeuten en wondverpleegkundigen kunnen samenwerken en of zij behoeften hebben om samen te werken.
Doel: Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen of wondverpleegkundigen en huidtherapeuten elkaar kunnen en willen versterken door multidisciplinair samen te werken binnen het netwerk wondzorg bij Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en het in kaart brengen of wondverpleegkundigen en huidtherapeuten met elkaar willen en kunnen samenwerken binnen het wondzorgverleningsproces en zo ja, hoe?
Hoofdvraag: De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt: Kunnen en willen huidtherapeuten en wondverpleegkundigen samenwerken binnen het wondzorgverleningsproces, en zo ja, op welke manier?
Methode: Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur- en praktijkgericht onderzoek. Het praktijkgericht onderzoek bestond uit het toesturen van digitale enquêtes. Voor het praktijkgericht onderzoek zijn twee enquêtes uitgezet onder 61 wondverpleegkundigen en 49 huidtherapeuten die wondzorg verlenen. In totaal namen 22 wondverpleegkundigen en 6 huidtherapeuten deel aan dit onderzoek.
Resultaten: Uit literatuur- en praktijkgericht onderzoek blijkt dat huidtherapeuten en wondverpleegkundigen door hun verschillen in behandelingen elkaar kunnen versterken in de wondzorgverlening. Wondverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het verzorgen van complexe wonden en het toepassen van necrotectomie, hechten, en het toedienen van medicatie waaronder ook lokale anesthesie. Huidtherapeuten zijn gespecialiseerd in diverse oedeemtherapieën als toevoeging op de wondbehandeling. Als nazorg is de huidtherapeut gespecialiseerd in diverse littekentherapieën. Respondenten wondverpleegkundigen en huidtherapeuten gaven beiden aan behoefte te hebben om met elkaar samen te werken. Wondverpleegkundigen en huidtherapeuten kunnen met elkaar samenwerken doormiddel van transdisciplinair samenwerken. Huidtherapeuten en wondverpleegkundigen voeren beiden de algemene wondbehandeling uit, maar onderscheiden zich ook van elkaar. Door gezamenlijk regionale werkafspraken te maken en protocollen en richtlijnen op te zetten kunnen zij de zorg op elkaar afstemmen en een compleet zorgaanbod aan de patiënt met een wond aanbieden. Voorbeelden van effectieve vormen van samenwerken zijn het plannen van themabesprekingen of het samen deelnemen aan wondsymposia. Deze voorbeelden dragen bij aan de deskundigheidsbevordering van beide groepen.
Conclusie: Naar aanleiding van dit onderzoek kan concluderend gesteld worden dat huidtherapeuten en wondverpleegkundigen kunnen en willen samenwerken binnen de wondzorgverlening door middel van transdisciplinair samenwerken.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerStichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk