De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vaardigheden van ouders

Over het verkleinen van de terugval van jongeren na een klinische opname

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vaardigheden van ouders

Over het verkleinen van de terugval van jongeren na een klinische opname

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Conclusie

Uit het onderzoek zijn de volgende punten gekomen. Kinderen hebben behoefte aan vier basisdoelen, het hebben van een affectieve relatie met een ouder, het ontwikkelen van sociale- en persoonlijke competentie, autonomie en het krijgen van normen en waarden. Om kinderen met ODD op te voeden hebben ouders specifieke vaardigheden nodig. Het stellen van grenzen, regels, zorgen voor structuur, toezicht houden op het kind en het belonen, bestraffen of negeren van gedrag zijn vaardigheden waarover ouders moeten beschikken. Gekeken naar de begeleiding van ouders kan er een meer duidelijke invulling komen voor het voor-, behandel- en natraject. In het voortraject moet meer benadrukt worden wat er van ouders wordt verwacht. Daarnaast moeten ouders de tijd krijgen om weer op kracht te komen. In het voortraject moet een case-manager aangesteld worden welke de gehele behandeling bij dat gezin betrokken blijft. In het behandeltraject bleken ook verbeterpunten mogelijk te zijn. De ouderparticipatie op de groep kan vergroot worden door middel van meelopen op de groep, het meegeven van thuisdoelen, oudermiddagen, thema avonden, kennismakingsavonden en het voor- en nabespreken van het weekend. De IG’ers op de afdeling kunnen ook een grotere rol gaan spelen bij het aanleren van vaardigheden aan ouders tijdens de opname van het kind. De gesprekken met de ouderbegeleider moeten behouden blijven. Als laatst zijn er ook in het natraject verbeterpunten mogelijk. Door standaard ambulante hulp in te zetten via de poli kunnen ouders en kind ondersteund worden in de overgang van een klinische opname naar thuis wonen. Geschikte methoden hiervoor zijn PMTO, MDFT en IG.

Aanbevelingen

In het voortraject: er duidelijker en concreter naar ouders benadrukt moet worden wat er van hun verwacht wordt, er mogelijkheid gegeven moet worden aan ouders om weer op kracht te komen om zich vervolgens volledig in te zetten voor de behandeling en dat er een case-manager per gezin moet zijn en blijven.

In het behandeltraject: de ouderparticipatie op de afdeling vergroot moet worden door middel van het meelopen op de groep, organiseren van oudermiddagen, thema avonden, kennismakingsavonden en het voor- en nabespreken van de weekenden aan de hand van thuisdoelen. Daarnaast moeten de IG’ers van de afdeling elk gezin IG bieden, zolang het perspectief van het kind is dat het thuis gaat wonen. Ouderbegeleiding gesprekken moeten behouden blijven.

In het natraject: standaard ambulante hulp bieden via de poli na het ontslag van de Inktvis. Ouders welke over geen tot weinig vaardigheden beschikken moeten PMTO krijgen. Ouders welke over redelijk tot bijna voldoende vaardigheden beschikken moeten IG krijgen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
PartnerStichting de Jutters
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk