De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Project Loonfunctiegebouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Project Loonfunctiegebouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het huidige loonfunctiegebouw (model van functiebeschrijvingen met bijbehorende salarisschalen) van de opdrachtgevende organisatie, Steinmetz ' de Compaan, is nodig aan verandering toe. Het is te gedifferentieerd, in de toekomst mogelijk te duur en kan niet meer aan de huidige clientvraag voldoen. Het bestuur van de stichting heeft daarom het stichtingsbrede project ˜Loonfunctiegebouw" gelanceerd.

Dit onderzoek is een deelopdracht van het totale project en heeft als doel om een advies te geven bestaande uit een overzicht van de huidige clientvraag in relatie tot de (toekomstige) inzet van medewerkers.

De clientvraag is onderzocht middels een steekproef onder twaalf persoonlijk begeleiders. Deze medewerkers zijn geinterviewd met betrekking tot een client waarvan zij de zorg coÃrdineren. De persoonlijk begeleiders en clienten zijn zorgvuldig uitgekozen aan de hand van nieuw geformuleerde doelgroepen binnen de stichting, de zogenaamde DMC-ers.

Van iedere client is een tabel opgesteld met daarin de verschillende diensten die Steinmetz ' de Compaan levert, welke medewerkers deze diensten uitvoeren en hoeveel tijd dat kost. Op deze manier is een schematische weergave ontstaan van de clientvraag.

Om de clientvraag te koppelen aan de toekomstige inzet van medewerkers is het van belang om te bepalen welk niveau medewerker bepaalde taken uit zou moeten voeren in de toekomst, de gewenste situatie. Daarom heeft de afdeling HRM van Steinmetz ' de Compaan niveautyperingen opgesteld die de basis vormen voor resultaatgerichte functiebeschrijvingen.

Omdat bovenstaande functiebeschrijvingen nog niet definitief zijn vastgesteld, ten tijde van dit onderzoek, is er gebruik gemaakt van de niveautyperingen. De huidige medewerkers c.q. functies zijn vervangen door medewerkers met een bepaald niveau en bijbehorende salarisschaal. Op deze manier ontstaat er inzicht in het verschil van de kosten voor personeel in de huidige en gewenste situatie.

Het advies is niet zozeer bedoeld als vaststaande methode om de clientvraag te inventariseren en te koppelen aan de inzet van medewerkers. Het is meer bedoeld als informatiebron voor de projectleiders om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over welke methoden bruikbaar zijn voor de ontwikkeling van het nieuwe loonfunctiegebouw.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
PartnersSteinmetz | de Compaan
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk