De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meten van kwaliteit van leven

Introductie van de Skindex-29

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meten van kwaliteit van leven

Introductie van de Skindex-29

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doelstelling: Binnen het vakgebied huidtherapie zijn tot op heden geen ervaringen bekend met het gebruik van meetinstrumenten met als specifiek doel het meten van kwaliteit van leven (KvL) van patiënten met een huidaandoening. In het kader van dit afstudeeronderzoek werd de Skindex-29 door middel van een enquête geïntroduceerd onder huidtherapeuten in Nederland. Het doel was het bepalen van de mate van inzetbaarheid van de Skindex-29 voor de huidtherapeutische praktijk. Relevantie: Volgens het Beroepsprofiel Huidtherapeut (2011) heeft er in de gezondheidszorg een verschuiving plaatsgevonden van aanbodsturing naar vraagsturing, waardoor er een toenemende behoefte is ontstaan naar meetbare kwaliteit van zorg, zowel door patiënten als door zorgverzekeraars. Bevindingen van Luteijn et al, (2011) tonen aan dat psychologische en psychiatrische factoren bij ten minste 40% van alle huidaandoeningen een rol spelen en dat psychiatrische aandoeningen onder patiënten met een huidaandoening vaker voorkomen dan in de normale populatie.
Vraagstelling: Hoe inzetbaar vinden huidtherapeuten in Nederland de Skindex-29 als voor- en nameting bij het meten van kwaliteit-van-leven-effecten gerelateerd aan huidtherapeutische behandelingen, met als doel om de KvL van patiënten binnen de huidtherapeutische praktijk in kaart te brengen?
Deelvraag 1: Hoe effectief is de Skindex-29 binnen de dermatologische praktijk gebleken voor het meten van KvL? Deelvraag 2: Welke toegevoegde waarde heeft volgens huidtherapeuten het aandacht besteden aan KvL bij patiënten met een huidaandoening bij het uitvoeren van huidtherapeutische behandelingen? Deelvraag 3: Welke voor- en nadelen zien huidtherapeuten bij het toekomstig gebruik van de Skindex-29 als voor- en nameting bij het meten van KvL van patenten met een huidaandoening binnen de huidtherapeutische praktijk?
Deelvraag 4: Bij welke huidtherapeutische behandelingen kan de Skindex-29 volgens huidtherapeuten in de toekomst als voor- en nameting worden ingezet binnen de huidtherapeutische praktijk?
Methode: Dit onderzoeksrapport bevat zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Er is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, diepte-interviews met ervaringsdeskundigen en een praktijkonderzoek. Resultaten: De Skindex-29 is uit het literatuuronderzoek naar voren gekomen als een valide, responsief en betrouwbaar meetinstrument (betrouwbaarheidsinterval 0,95> Cronbach's >0,70). De Skindex-29 werd door de auteurs beschouwd als "gouden standaard" voor het meten van KvL bij patiënten met een huidaandoening. Uit de resultaten van het praktijkonderzoek bleek dat de Skindex-29 "gemiddeld" (37%) tot "goed" (45%) inzetbaar is als voor- en nameting bij het meten van KvL-effecten gerelateerd aan huidtherapeutische behandelingen. Bovendien kan de Skindex-29 door huidtherapeuten uitstekend worden ingezet bij de behandeling van acne (89%), oedeem (79%) en littekentherapie (77%). Daarnaast kan de vragenlijst goed worden ingezet bij wondverzorging (51%), camouflagetherapie (46%), laser- en lichtflits ontharen (43%), medische tatoeage/ dermatografie (41%), elektrische epilatie (39%), bij behandeling van pigmentlaesies (38%), bij behandeling van vaatlaesies (32%), bij het aanmeten van borstprothesen (23%) en tot slot bij het aanmeten van elastische kousen (20%).
Conclusie: Aan de hand van dit afstudeeronderzoek kan worden geconcludeerd dat huidtherapeuten in Nederland de Skindex-29 een "gemiddeld" tot "goed" (82%) inzetbaar meetinstrument vinden voor de huidtherapeutische praktijk. Er is per huidtherapeutische behandeling een goed beeld van de mate van inzetbaarheid ontstaan. Hieruit kan worden opgemaakt dat de vragenlijst kan worden ingezet bij vrijwel alle huidtherapeutische behandelingen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Huidtherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheid
PartnerPraktijk Mooi op de Laan, M. Barentsen
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk