De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Analyse van de balans en resultatenrekening van de verkoopafdeling Drive Technologies.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Analyse van de balans en resultatenrekening van de verkoopafdeling Drive Technologies.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is geschreven voor de controllers van de divisie Drive Technologies (DT). De controllers hebben geen volledig inzicht in de balans en de resultatenrekening. Daarom is in deze scriptie een analyse gemaakt van de balans en de resultatenrekening.

Aan het begin van de stageperiode is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
De controllers willen meer inzicht krijgen in de balans en de resultatenrekening en de maandelijkse mutaties hiervan, zodat betrouwbaar gebudgetteerd en geforecast kan worden, de SOX-control op balans en resultatenrekening gemakkelijk uitgevoerd kan worden en een goede analyse van de kosten gemaakt kan worden. Kan een overzicht in Excel met de maandelijkse mutaties van de onderdelen van de balans en de resultatenrekening en een rapport over de totstandkoming van de balansposten en de posten van de resultatenrekening hiertoe bijdragen?

Aan het begin van de stageperiode is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
De controllers willen meer inzicht krijgen in de balans en de resultatenrekening en de maandelijkse mutaties hiervan, zodat betrouwbaar gebudgetteerd en geforecast kan worden, de SOX-control op balans en resultatenrekening gemakkelijk uitgevoerd kan worden en een goede analyse van de kosten gemaakt kan worden. Kan een overzicht in Excel met de maandelijkse mutaties van de onderdelen van de balans en de resultatenrekening en een rapport over de totstandkoming van de balansposten en de posten van de resultatenrekening hiertoe bijdragen?

Het doel van het onderzoek is het verbeteren van het inzicht in de balans en resultatenrekening voor de controllers van de divisie DT. Een volledig inzicht in de balans en de resultatenrekening is van belang om de financiële administratie onder controle te houden en is tevens een vereiste van de SOX control.

De divisie DT is een verkoopafdeling die producten en systemen levert op het gebied van aandrijftechniek. DT maakt deel uit van de sector Industry en is verdeeld in drie afdelingen.

Voor de verslaggeving van DT geldt de IFRS wetgeving, een boekhoudkundige standaard voor de jaarrekening. Ook dient DT te voldoen aan de SOX wetgeving. De SOX wetgeving schrijft het management voor om de financiële processen te documenteren en de uitvoering hiervan te controleren. In het kader van de SOX control, dient iedere maand de balans en resultatenrekening verklaard te worden.

De resultatenrekening bestaat uit de opbrengsten en de kosten. Een beter inzicht in de kosten is gewenst, mede omdat een deel van de kosten afkomstig is van andere afdelingen. De kosten zijn daarom nader toegelicht in dit rapport.

De balans bestaat uit de totale activa en de totale passiva. De totale activa- en passiva bevatten geen liquide middelen, banktegoeden, eigen vermogen, leningen en winst, waardoor de totale activa en de totale passiva niet in evenwicht zijn. De geldstromen lopen namelijk via een centrale interne bankrekening van Siemens Nederland. Het verschil tussen de totale activa- en passiva is het Net Capital Employed (NCE). De debiteuren, de BTW, de voorraden en de vooruitbetalingen zijn doorgaans het meest bepalend voor het NCE. In dit rapport worden de balansposten toegelicht.

Het vormen van voorzieningen is een belangrijk middel om kosten toe te rekenen aan de periode waarop zij betrekking hebben en verliezen te nemen op het moment van constatering. De voorzieningen worden zowel door DT gevormd als door andere afdelingen. Omdat er te weinig inzicht is in voorzieningen, is een toelichting opgenomen.

Maandelijks worden de financiële resultaten geanalyseerd. Belangrijk is dat de maandelijkse mutaties in de balans en resultatenrekening eenvoudig geanalyseerd kunnen worden. Tijdens de stageopdracht is daarom een tool ontwikkeld, waarin de mutaties grafisch worden weergegeven.

Het budget wordt jaarlijks opgesteld en de forecast wordt per kwartaal opgesteld. De mogelijkheid bestaat om iedere maand te forecasten. De forecast en het budget worden opgesteld door de business controller, in samenwerking met de sales manager. Bij het forecasten en budgetteren is een goed inzicht in de balans en resultatenrekening van groot belang.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
PartnerSiemens Nederland N.V., Den Haag
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk