De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Karakteriseren van wegdekken met een eenvoudig systeem van sensoren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Karakteriseren van wegdekken met een eenvoudig systeem van sensoren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport is nagegaan of goedkope geluidssensoren geschikt zijn voor een kwalitatieve beoordeling van de geluidsniveaus die ontstaan bij het contact tussen de band en het wegdek. Om dit te beoordelen is een sensorsysteem ontwikkeld en is onderzocht hoe de resultaten van de sensor zich onder gecontroleerde condities verhouden tegen die van gevalideerde meetapparatuur. Daarbij zijn metingen verricht aan wegdekken en dilatatievoegen om te achterhalen hoe de sensor in open condities fungeert.

Uit de resultaten van de ijking van de sensor is naar voren gekomen dat de sensor in het frequentiebereik 200 Hz < f < 2000 Hz een lineaire gevoeligheid heeft. Twee afzonderlijke metingen aan twee sensoren van hetzelfde type hebben aangetoond dat het verschil in onderling resultaat verwaarloosbaar is. De gemeten gevoeligheid van de sensor als functie van de rotatiehoek heeft laten zien dat er een afname van 2,0 dB(A) bij 180_ is.

De metingen aan wegdekken hebben een snelheids- en temperatuurcoëfficient opgeleverd van respectievelijk (24 _ 7) dB/decade en (-0,18 plm 0,06) dB/ C. Daarbij is een geluidsreductie van (4 plm 2) en (7 plm 2) dB(A) vastgesteld voor de open wegdekstructuren zeer open asfaltbeton en tweelaags zeer open asfaltbeton. Uit metingen aan dilatatievoegen op de A12 en de van Brienenoordbrug is duidelijk geworden dat de geproduceerde geluidsniveaus bij dilataties, ten opzichte van regulier asfalt, boven de vastgestelde norm vallen. Tevens is aangetoond dat een afname in de omgevingstemperatuur van 10 C volgens de theorieën de metingen niet bijdraagt aan een verhoging van het geluidsniveau.

Een vergelijking van de resultaten van de geluidssensor aan een bestaande dataset van een overeenkomstig type heeft een lage correlatie (R2 = 0,383) opgeleverd. Bij een simultane meting aan wegdekken met gecertificeerde meetapparatuur en de geluidssensor is gebleken dat de sensor de resultaten van de gecertificeerde meting goed kan volgen, waarbij een sterke correlatie (R2 = 0,880) gevonden is. De verhouding tussen het afgestraalde geluid naar voren en naar de zijkant van de band bedraagt bij dit experiment (0,868 plm 0,009).

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Technische Natuurkunde
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnersDGMR
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk