De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Huisvesting in beweging"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Huisvesting in beweging"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit adviesrapport is geschreven voor Rabobank Bollenstreek. De Rabobank is een coöperatieve bank, dit betekent dat de bank geen aandeelhouders heeft, maar leden. Elke bank heeft zijn eigen bestuur en raad van commissarissen. Zo ook bij Rabobank Bollenstreek gevestigd te Hillegom. In dit rapport is onderzoek gedaan naar de huisvesting van Rabobank Bollenstreek. Het rapport beschrijft de sterktes en zwaktes van de huisvesting, de kansen en bedreigingen in de omgeving, de klantbediening en de strategie voor de komende jaren. Afgelopen jaren is een afname te constateren in het aantal geldopnames bij de Rabobank. Verder regelen klanten veel geldzaken via Internet bankieren of per telefoon, waardoor de klant minder vaak naar Rabobank kantoren gaat. De vraag is dan ook op welke wijze de klant contact heeft met de bank en of er over vijf jaar nog steeds de verkoopkantoren met medewerkers en de geldautomaten noodzakelijk zijn. Daarom is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Welke factoren hebben invloed op het huisvestingsbeleid van Rabobank Bollenstreek en hoe beïnvloeden zij het huisvestingsbeleid voor de komende vijf jaar waarbij de optimale service aan de klant het uitgangspunt is? Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn deelvragen opgesteld, deze hebben betrekking op de volgende onderwerpen: huidige huisvestingssituatie, interne analyse, externe analyse, kansen en bedreigingen voor de Rabobank, klant wens, strategisch huisvestingsbeleid, hostmanship, optimale klantbediening, de toekomst van de kantoren en geldautomaten. Het uitgangspunt voor dit huisvestingsbeleid zijn de strategische doelen van de Rabobank: Optimale klantbediening en efficiencyverbetering. Dit valt te realiseren door de leegstaande kantoren in Sassenheim en Lisse te verkopen en vervolgens een andere locatie in de dorpskern huren. Door de te huren locaties als servicekantoor in te richten wordt een flexibele inrichting met digitale voorzieningen gerealiseerd. Dit samen met de implementatie van hostmanship zorgt ervoor dat de klant beter ondersteund en geholpen kan worden, de klant zich welkom voelt met als gevolg dat de klant trouw blijft aan de Rabobank. Verder wordt geadviseerd een "pilot" te starten om de geldautomaat in de Vogelenzang te verplaatsen naar supermarkt "Spar". Op deze manier kan gekeken worden of de geldautomaat dan wel rendabel is om eventueel ook de automaten in Bennebroek en De Zilk te verplaatsen. De flexibele inrichting van de servicekantoren maakt het mogelijk om bijeenkomsten te organiseren voor leden en klanten. Door de verkoop en servicekantoren te verkopen aan Bouwfonds Eigen steen en vervolgens de kantoren terug te huren kan de huisvesting flexibel benaderd worden. Hierdoor kan Rabobank sneller inspelen op veranderingen in de markt. De verkoop van de kantoren in Sassenheim en Lisse kan €4.5 miljoen opleveren, hierdoor kunnen de verbouwingen en de huur komende jaren gefinancierd worden. Daarnaast blijft nog een bedrag van ruim € 2 miljoen over, wat gebruikt kan worden voor onvoorziene ontwikkelingen. Het is in ieder geval van belang om jaarlijks te evalueren hoe rendabel de kantoren en geldautomaten zijn en hoe tevreden de klant is, om eventueel verdere aanpassingen in de huisvesting te doen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnersRabobank Bollenstreek
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk