De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Loopt u gezondheidsrisico als huidtherapeut?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Loopt u gezondheidsrisico als huidtherapeut?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een beroepsziekte kan worden gedefinieerd als: een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden, conform het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
Beroepsziekten komen in zekere mate voor binnen het beroep huidtherapeut, er is echter nog weinig over bekend binnen het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten noch bij de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten. Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van risicofactoren en klachten in de uitvoering van het beroep huidtherapeut en hierover meer bekendheid creëren.
Onderzoeksvraag: Welke risicofactoren spelen een rol bij het ontwikkelen van een beroepsziekte tijdens de uitoefening van het vak huidtherapie en welke werkgerelateerde klachten komen momenteel voor onder huidtherapeuten werkzaam in Nederland?
Het grootste gedeelte van de scriptie bestaat uit verkennend onderzoek door middel van enquêtering. Daarnaast is het literatuuronderzoek uitgevoerd ter oriëntatie binnen beroepsziekten en als theoretische onderbouwing van het onderzoek.
Van de 173 respondenten heeft 84% aangegeven een of meerdere fysieke of mentale klachten te hebben of hebben gehad, waarbij deze misschien mede of geheel veroorzaakt zijn door het uitvoeren van het vak huidtherapie. De klachten die voornamelijk naar voren kwamen waren nek-, schouder-, arm/pols- en rugklachten, gevolgd door respectievelijk verwondingen en contacteczeem.
Er zijn voor de uitvoering van het beroep huidtherapeut een aantal hypothetische risicofactoren te benoemen. De fysieke risico's zitten vooral bij elektrisch ontharen, acnetherapie, manuele lymfedrainage, littekenmassage en zwachtelen. Mentale risico's zitten in hoge werkdruk, gebrek aan regelmogelijkheden en gebrek aan ondersteuning. Toxische risico's kunnen voorkomen bij blootstelling aan "chemische rook" bij elektrocoagulatie en licht/lasertherapie, of door aanrakingen met chemische stoffen. Het meest relevante fysische risico is oogschade door de laserstralen. Onder biologische risico's valt besmetting met virussen of bacteriën via contact met bloed en besmet materiaal van patiënten.
Door preventievoorlichting zouden de risico's ingeperkt kunnen worden. Het zou goed zijn om hiermee te starten bij de opleidingen en ermee door te gaan bij het aanbieden van reeds bestaande- en nieuwe cursussen. Om dit te verwezenlijken moet er vervolgonderzoek komen om meer inzicht in de problematiek te krijgen en om bijvoorbeeld de juiste ergonomische arbeidsomstandigheden in een huidtherapiepraktijk te bepalen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Huidtherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheid
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk