De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

The Impact of Image Based Sexual Abuse and Romance Scams: Narratives and Identity (Re)Construction

Rechten: Alle rechten voorbehouden

The Impact of Image Based Sexual Abuse and Romance Scams: Narratives and Identity (Re)Construction

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Research shows that victims of Image Based Sexual Abuse (IBSA) and Romance Scams
experience severe financial and emotional impact and that this impact is aggravated by the
238 of 363 societal perception and response to victims and those of police and other authorities. This response seems to involve high levels of victim blaming and loss of reputation. Victims experience to be stigmatized and receive are being held accountable by their environment for their situation, while this discourse is not aligned with the experience they have had. This discrepancy between a societal discourse and experience seems to be problematic and increase experienced impact because its decreases possibility for support and empathy. The goal of this research is to gain insight in the working of impact of victimization and the social constructs that form the basis of victim and self-blaming. Via semi-structured in depth interviews with victims narratives are constructed using a life history calendar. Grounded theory has been used to analyze the ways in which victimization leads to (re)construction of identity and different forms of sense making. First results indicate that victims and society apply a similar discourse in describing themselves, the construction of narratives show signs of shattered assumptions and narrative foreclosure.

NL: Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van Image Based Sexual Abuse (IBSA) en Romance Scams ernstige financiële en emotionele gevolgen ondervinden en dat deze gevolgen worden verergerd door de 238 van 363 maatschappelijke perceptie van en reactie op slachtoffers en die van politie en andere autoriteiten. Deze reactie lijkt gepaard te gaan met een hoge mate van victim blaming en reputatieverlies. Slachtoffers ervaren stigmatisering en worden door hun omgeving verantwoordelijk gehouden voor hun situatie, terwijl dit discours niet strookt met de ervaring die zij hebben opgedaan. Deze discrepantie tussen maatschappelijk discours en ervaring lijkt problematisch en vergroot de ervaren impact omdat het de mogelijkheid tot steun en empathie vermindert. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de werking van de impact van slachtofferschap en de sociale constructen die ten grondslag liggen aan slachtoffer- en zelfbeschuldiging. Via semi-gestructureerde diepte-interviews met slachtoffers zijn narratieven geconstrueerd aan de hand van een levensloopkalender. Grounded theory is gebruikt om de manieren te analyseren waarop slachtofferschap leidt tot (re)constructie van identiteit en verschillende vormen van zingeving. De eerste resultaten geven aan dat slachtoffers en de samenleving een vergelijkbaar discours hanteren bij het beschrijven van zichzelf, de constructie van verhalen vertoont tekenen van verbrokkelde aannames en narratieve afscherming.

Presentatie beschikbaar in het Nederlands.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingFaculteit IT & Design
LectoraatLectoraat Cyber Security in het MKB
Gepubliceerd inEUROCRIM 2021 Haagse Hogeschool
Jaar2021
TypeConferentiebijdrage
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk