De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kennis schadelijke effecten zonlicht en preventiemaatregelen onder jongeren; van invloed op het zongedrag?

Een onderzoek naar in hoeverre de kennis van jongeren (12-19 jaar) over schadelijke effecten van zonlicht en preventiemaatregelen een rol speelt tijdens het blootstellen van de huid aan zonlicht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kennis schadelijke effecten zonlicht en preventiemaatregelen onder jongeren; van invloed op het zongedrag?

Een onderzoek naar in hoeverre de kennis van jongeren (12-19 jaar) over schadelijke effecten van zonlicht en preventiemaatregelen een rol speelt tijdens het blootstellen van de huid aan zonlicht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het zongedrag speelt bij de toename van het aantal huidkankerpatiënten een belangrijke rol. Aangezien ultraviolette beschadigingen voor het twintigste levensjaar sterk geassocieerd zijn met het ontstaan van huidkanker op latere leeftijd, is bescherming tegen zonlicht bij jonge generaties van groot belang. Tot op heden, is er binnen de beroepsgroep huidtherapie nog geen onderzoek gedaan naar de kennis van de Nederlandse jongeren over de schadelijke effecten van zonlicht en preventiemaatregelen. Dit benadrukt de noodzaak om als huidtherapeut deze kennis te vergroten, met als doel het streven naar een goed zongedrag van jongeren. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de aanpassing van het zongedrag, is dit onderzoek uitgevoerd.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
“Wat is de kennis over schadelijke effecten van zonlicht en preventiemaatregelen van jongeren (12-19 jaar) van het Maerlant- Lyceum in Den Haag en in hoeverre is deze kennis van invloed tijdens het zongedrag?”
Literatuuronderzoek is uitgevoerd om kennis te vergaren over preventiemaatregelen en effecten van zonlicht op de huid. Praktijkonderzoek is verricht door het online afnemen van een enquête onder 343 Nederlandse leerlingen van het Maerlant-Lyceum in Den Haag. Hiermee is onderzocht wat de kennis is van jongeren over de schadelijke effecten van zonlicht en preventiemaatregelen. Tevens is beschreven in hoeverre deze kennis van invloed is op het zongedrag.
Uit literatuurstudie blijkt dat zonlicht voornamelijk negatieve effecten heeft op de huid. Uv-straling versnelt de huidveroudering en vergroot de kans op het ontstaan van huidkanker op latere leeftijd. Hoewel de negatieve effecten voornamelijk worden belicht, heeft zonlicht ook positieve effecten op de huid. Voorts toont de literatuur aan dat preventiemaatregelen belangrijk zijn in het voorkomen van huidkanker, mits ze op de juiste manier worden toegepast.
Resultaten uit praktijkstudie tonen aan dat jongeren over alleen schadelijke effecten en alleen preventiemaatregelen een redelijk tot goede kennis hebben. Echter, wanneer er wordt gekeken naar kennis schadelijk effecten van zonlicht én kennis preventiemaatregelen samen, dan blijft de kennis achter. Daarnaast blijkt dat het merendeel van de jongeren slecht zongedrag toont, ongeacht de kennis. Ook komt naar voren dat een goede kennis niet direct bijdraagt aan een goed zongedrag.
Gebaseerd op de uitkomsten luidt het antwoord op de hoofdvraag als volgt:
De kennis van de jongeren van het Maerlant Lyceum in Den Haag is niet op alle vlakken goed genoeg. Echter is niet aangetoond dat deze achterstand ook daadwerkelijk van invloed is op het zongedrag. Wel is aangetoond dat het merendeel van de jongeren slecht zongedrag laat zien, ongeacht de kennis.
Aanbevolen wordt om uitgebreider onderzoek te verrichtten om te achterhalen of er een verband bestaat tussen kennis en zongedrag. Daarbij wordt geadviseerd om het onderzoek te richten op het zongedrag van jongeren, omdat uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van slecht zongedrag.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerDermatologisch Centrum Amstel en Vechtstreek, Dr. Francis Wu, Maarssen
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk