De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

P3 Building Rating : een gebouwenmeetinstrument dat staat als een huis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

P3 Building Rating : een gebouwenmeetinstrument dat staat als een huis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt binnen ING een steeds belangrijkere plaats in. Op verschillende terreinen en niveaus zijn of worden besluiten of maatregelen genomen op het gebied van duurzaamheid. Binnen ING FM is gekozen om duurzaamheid integraal in te bedden binnen de facilitaire organisatie. In deze context heeft men het project PRINS FM (PRogram Realisation of INtegral Sustainability Facility Management)opgestart. Hoewel op allerlei deelterreinen aandacht is gegeven aan duurzame aspecten ontbreekt een integrale benadering om een volledig beeld te verkrijgen van een pand. Door het ontbreken van een integraal beeld van een locatie is de afwezigheid van onder meer betrokkenheid en draagvlak rond huisvesting het gevolg.
Om bovenstaand dilemma te onderzoeken is de volgende probleemstelling geformuleerd:
'Hoe kunnen kantoorpanden van ING integraal getoetst worden op het gebied van duurzaamheid?'
In het kader van de probleemstelling is onderzoek gedaan naar de huidige situatie rond duurzaamheid binnen en buiten ING. Door interviews onder de actoren en bronnenstudie is men gekomen tot de onderzoeksresultaten. Op basis van dit onderzoek is de meetmethode, de ' P3 Building Rating' tot stand gekomen. Ook is er op basis van de onderzoeksresultaten advies uitgebracht over: de implementatie van de P3 Building Rating, het draagvlak binnen de organisatie, en tot slot de bedrijfskundige consequenties.
Binnen ING associëren medewerkers duurzaamheid uitsluitend met milieu. Ook blijkt dat er niet voldoende wordt gecommuniceerd rond duurzame thema's2 . Binnen ING worden er specifiek per onderwerp vele controlelijsten gebruikt. In de markt zijn verscheidene meetmethoden voor panden met een integraal karakter. De nadruk ligt binnen deze methoden veelal op milieu. Ook wet- en regelgeving legt een basis voor veel gebieden van duurzaamheid.
De P3 building Rating bestaat uit een vijftal categorieën. Te weten: ' Energie & water', 'Materialen', 'Accommodatie', 'Humane Factor' en 'Mobiliteit'. Deze categorieën behelzen de belangrijkste punten rond mens en milieu. Het invullen van de p3 Building Rating zal in twee fasen geschieden. In de selectiefase en de beheersfase. De uitvoering vindt plaats door respectievelijk de WSM functionaris en in in een later stadium de Facility Manager. Er kan binnen de toetsing veel gebruik gemaakt kunnen worden van bestaande communicatielijnen om aan de gevraagde informatie te komen. Het opstellen van totaalrapportages betreffende alle panden zal geschieden door Consultancy & Development.
Het model ondersteunt en versterkt de doelstellingen van PRINS FM. Dit doordat de P3 Building Rating een (onbelicht) onderdeel binnen duurzaamheid integraal benadert. Ook wordt door de samenwerkingsverbanden de interactie tussen verscheidene afdelingen geïntensiveerd. In het bijzonder valt te noemen: Maintenance & Building Coordination, Client interface, Work Space Management, Consultancy & Development en enkele onderdelen van Human Resource Nederland. Ook wordt duurzaamheid door de P3 Building rating tastbaar, aanwijsbaar en begrijpelijk gemaakt voor de ING-medewerker en andere indirecte belanghebbenden c.q. stakeholders.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingFM Facility Management
PartnersING Facility Management, Amsterdam Zuid-Oost
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk