De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Demodex folliculorum, een erkende oorzaak van rosacea?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Demodex folliculorum, een erkende oorzaak van rosacea?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Rosacea is een chronische huidaandoening die wordt gekenmerkt door terugkerende episoden van flushing, erytheem, teleangiëctastieën, papels, pustels en oedeem. De aandoening komt voor bij mensen tussen de 30 en 50 jaar met een lichte huid en huidtype I-IV volgens de classificatie van Fitzpatrick. De oorzaak van rosacea is tot op heden niet volledig duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat rosacea wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de demodexmijt. Demodex folliculorum als oorzaak van rosacea krijgt steeds meer wetenschappelijke onderbouwing. Het is echter nog onduidelijk of de demodexmijt erkend wordt in de huidtherapeutische praktijk, of deze kennis over de demodexmijt wordt meegenomen in de beoordeling van de behandeling en of de aanwezige kennis in overeenstemming is met de bestaande literatuur over rosacea. Dit onderzoek is uitgevoerd om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen. De hoofdvraag luidt als volgt:
“Welke rol speelt Demodex folliculorum in de pathogenese en behandeling van rosacea volgens de huidtherapeuten en welke rol zou de mijt moeten spelen volgens de literatuur?”
Voor dit onderzoek is literatuuronderzoek en praktijkonderzoek uitgevoerd. Voor het praktijkonderzoek is gebruikgemaakt van enquêtes onder huidtherapeuten. Via e-mail is contact opgenomen met huidtherapeuten die rosacea behandelen.
Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat de demodexmijt een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van rosacea. De meest effectieve behandeling van de demodexmijt is antibiotica met ivermectine. In totaal hebben 54 huidtherapeuten deelgenomen aan de enquête. Uit deze enquête is naar voren gekomen dat huidtherapeuten hormonale invloeden, abnormale inflammatoire respons en afwijkingen in de kleine bloedvaten als belangrijke oorzaken van rosacea noemen, gevolgd door de demodexmijt.
Het merendeel van de patiënten wordt behandeld in fase 1 en 2 van rosacea. Afhankelijk van de fase van rosacea wordt de behandelmethode gekozen. De meest gebruikte behandelmethode is licht en -lasertherapie, maar acnétherapie en peeling worden ook veel toegepast. Uit de analyse is ook gebleken dat huidtherapeuten vinden dat de effectiviteit van de behandeling wordt beïnvloed wanneer deze niet gericht is op de oorzaak van de aandoening. Het is daarom volgens de meerderheid van de huidtherapeuten van belang te weten wat de oorzaak van rosacea is. Tevens geeft de meerderheid van de huidtherapeuten aan dat alleen wanneer deze oorzaak bekend is de aandoening effectief kan worden aangepakt.
Geconcludeerd kan worden dat de demodexmijt volgens de literatuur een rol speelt bij het ontstaan van rosacea en dat de mijt alleen middels antibiotica te behandelen is. Huidtherapeuten zien de demodexmijt niet als belangrijkste oorzaak van rosacea, maar zij vinden kennis over de oorzaak wel van belang voor een effectieve behandeling.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk