De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Don't let them drop

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Don't let them drop

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit de Nederlandse Antillen komen jaarlijks veel jongeren onvoorbereid en zonder toekomstperspectief naar Nederland. De jongeren hebben vaak onterecht hoge verwachtingen van hun kansen en mogelijkheden in de Nederlandse samenleving die voor hen vrij complex is. Mede door de slechte sociaal-economische situatie op de Nederlandse Antillen, gebrekkige schoolopleiding, leefomstandigheden in de wijken en buurten waarin zij opgroeien en een Nederlandse taalachterstand gaat hun integratie moeizaam. Het zijn vaak de zogenoemde drop-out leerlingen die besluiten naar Nederland te komen. Deze leerlingen zijn van school gegaan, voordat zij een startkwalificatie hebben gehaald. "Een startkwalificatie wordt behaald met het succesvol afronden van het HAVO of het VWO, of met het behalen van een diploma van een Mbo-diploma op niveau 2. Het eiland biedt voor hen een somber toekomst perspectief.
Tijdens mijn stage op Curaçao heb ik veel jongeren gesproken die naar Nederland willen verhuizen, omdat zij denken hier gelukkiger te kunnen worden. Curaçao wil graag voorkomen dat de jongeren naar Nederland vertrekken, omdat het eiland wel degelijk iets te bieden heeft. Mede hierom is de Sociale vormingsplicht opgezet. Met de Sociale vormingsplicht worden jongeren op de Nederlandse Antillen van 16 tot 24 jaar voorbereid op betaald werk doormiddel van een combinatie van een opleiding en werk op het niveau van assistent beroepsbeoefenaar. Ook zorgt deze plicht ervoor dat jongeren gemakkelijker kunnen instromen in een vervolgopleiding.
Op de eilanden Curaçao, Bonaire en Sint Maarten is in mei 2005 een pilot programma van de Sociale vormingsplicht gestart. Op basis van de uitslagen van deze pilot, die in eerste instantie zes maanden zou duren, maar is verlengt tot een jaar wordt een beslissing genomen over de invoering en het programma van de Sociale vormingsplicht. De eerste planning was dat per 1 januari 2006, aaneensluitend op de pilot, de vormingsplicht van start zou gaan. Dit is verlaat naar 1 mei 2006. Rond 1 juli 2006 wordt de eerste uitstroom van het project verwacht die zich op de arbeidsmarkt gaan verspreiden.
Het doel van de vormingsplicht is dat de jongeren met het minste toekomstperspectief door deze regeling alsnog kans krijgt op een goede baan. Misschien krijgen zij zelfs wel een baan aangeboden bij hun stageadres. Dit verkleint zowel de groep Antilliaanse jongeren die hun toekomst willen zoeken in Nederland, als de jongeren zonder startkwalificatie. Het spreekt natuurlijk voor zich dat een hoger aantal opgeleide mensen op Curaçao een positief effect oplevert voor het eiland.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Culturele en Maatschappelijke Vorming
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk