De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

MOOI Toekomstbestendig

het in stand houden van betekenisvol welzijnswerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

MOOI Toekomstbestendig

het in stand houden van betekenisvol welzijnswerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

MOOI staat als welzijnsorganisatie voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu en heeft één motto en één visie: "MOOI verbindt mensen'. Dit uit zich in een uitgebreid aanbod aan diensten, cursussen en welzijnsactiviteiten voor jong en oud in de staddelen Escamp en Laak en Zoetermeer en omgeving.
Vanwege de bezuinigingen wil de gemeente Den Haag ruim € 10,4 miljoen besparen op welzijn over de beleidsperiode 2011- 2014. Volgens wethouder Karsten Klein krijgen Haagse Welzijnsorganisaties 7,7% minder subsidie voor het jaar 2011. Dit kan structureel oplopen tot bijna 25% in 2014. Als gevolg van de bezuinigingen moet Stichting MOOI een reorganisatie doorvoeren, wat onder andere betekent het afstoten van welzijnsaccommodaties en afscheid nemen van een aantal betaalde medewerkers.
Dit leidde tot de centrale vraag van het onderzoek:
"In hoeverre kan Stichting MOOI, ondanks de bezuinigingen, ervoor zorgen dat zij betekenisvol welzijnswerk in stand houdt en op welke manieren is het mogelijk?"
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat MOOI sterk afhankelijk is van gemeentelijke subsidie. Door bezuiniging op het subsidieniveau, is kostenbesparing en verhoging van de inkomsten uit alternatieve inkomstenbronnen, dan reguliere subsidie noodzakelijk. Het afstoten van een aantal welzijnsaccommodaties kan ervoor zorgen dat een aantal activiteiten zullen verdwijnen.
Op korte termijn is het verstandig dat MOOI samenwerkingsverbanden aangaat met andere welzijnsorganisaties in de regio en met de netwerkpartners, als scholen en woningcorporaties, voor de continuïteit en behoud van de welzijnsactiviteiten. Verder kan MOOI zelf de inkomsten verhogen door deelnemersbijdragen te verhogen of inkomsten verkrijgen van de Europese Unie. De EU heeft bijvoorbeeld subsidies beschikbaar die bedoeld zijn om het onderwijsniveau onder de jongeren in de EU te verhogen. MOOI kan projecten ontwikkelen die deze doelstelling ondersteunen. Een ander mogelijkheid is meer vrijwilligers te benaderen voor vrijwilligerswerk. Zo kan MOOI vrijwilligers met een hoger opleidingsniveau benaderen die de werkzaamheden van de beroepskrachten overnemen. Wel moet in acht worden genomen dat inzet van vrijwilligers niet dient om beroepskrachten volledig te vervangen, omdat zij de specifieke opleiding en ervaring missen. Ook al zullen in de toekomst meer welzijnsaccommodaties op termijn worden gesloten, het aanbod aan welzijnsactiviteiten gelijk blijft, doordat deze verplaatst kunnen worden naar beschikbare accommodaties (scholen of sportverenigingen) in de wijk of buurt. Als aanbeveling op de lange termijn is fuseren met andere welzijnsorganisaties een optie voor MOOI, zeker als de gemeentelijke bezuinigingen op deze schaal doorzetten. Om ervoor te zorgen dat Stichting MOOI betekenisvol welzijnswerk in stand houdt, wordt geadviseerd de eerder genoemde aanbevelingen over te nemen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingMHR Bedrijfskunde MER
AfdelingAcademie voor Management & Human Resources
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk