De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van cognitieve training en sportiviteit op cognitie

Spelenderwijs afstuderen op Coco en Ggiegl, gezellig en fit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De invloed van cognitieve training en sportiviteit op cognitie

Spelenderwijs afstuderen op Coco en Ggiegl, gezellig en fit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Moderne cognitieve games worden gebruikt om cognitie te trainen. In deze afstudeerscriptie zijn de onderzoeken Coco en Ggiegl omschreven die beide verschillende aspecten van cognitieve training onderzoeken. Coco richt zich op het creëren van een controlegroep voor een onderzoek naar cognitieve training coor CVA-patiënten, genaamd Spelenderwijs. Ggiegl richt zich op de invloed van sport op cognitieve vaardigheden en cognitieve training.

Gedurende een periode van zestien weken zijn de onderzoeken gezamenlijk uitgevoerd. Om het onderzoek succesvol uit te voeren waren proefpersonen nodig, in totaal hebben veertig proefpersonen, verdeeld over drie groepen, deelgenomen. De proefpersonen namen deel aan een interventie van acht weken waarin getraind werd met cognitieve games, ontwikkeld door Lumosity. Deze trainingsperiode werd voorafgegaan door een beginmeting en afgesloten met een vergelijkbare eindmeting.
Bij beide metingen is een vijftal tests afgenomen, gericht op het meten van enkele cognitieve vaardigheden en het prestatieverschil tussen de meetmomenten. De uitslagen van de tests zijn middels SPSS verwerkt en met enkele analyses is tot de resultaten gekomen. De hoofdvragen zijn met behulp van deze resultaten beantwoord.
Hoofdvraag Coco:
“Heeft cognitieve training effect op cognitieve vaardigheden en zo ja, op welke cognitieve vaardigheden geeft het een significant prestatieverschil bij mentaal gezonde proefpersonen in de leeftijdsgroep van 45 t/m 75 jaar?”
Ja, cognitieve training heeft effect op de cognitieve vaardigheden aandacht (alle geteste vormen) en spatieel werkgeheugen. Bij de cognitieve vaardigheden betreffende aandacht is een zeer sterk effect waarneembaar bij deze leeftijdscategorie. Het betreft verdeelde, vastgehouden en selectieve aandacht.
Hoofdvraag Ggiegl:
“Welke invloed heeft cognitieve training op cognitieve vaardigheden en prestatieverschil bij twee groepen, wanneer deze groepen zich enkel met het wel of niet halen van de fitnorm van elkaar onderscheiden?”
Cognitieve training bevordert de cognitieve vaardigheden van een groep jonge adolescenten minder sterk dan die van een oudere groep. Wel is er een significant prestatieverschil meetbaar op de cognitieve vaardigheden spatieel werkgeheugen, vastgehouden aandacht en verdeelde aandacht. Een verschil tussen de twee groepen is zeer minimaal en is alleen significant bij de cognitieve vaardigheid spatieel werkgeheugen. Bij deze vaardigheid doet de minder sportieve groep het iets beter. De sportieve groep lijkt een voordeel te hebben in de selectieve aandacht, maar dit komt niet significant naar voren in de resultaten.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISH Bewegingstechnologie
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Den Haag
PartnerExpertise Centrum Bewegingstechnologie (ECBT), Den Haag
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk