De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verstoring door de molen

Verstrooiing, reradiation, schaduwwerking en grondreflecties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verstoring door de molen

Verstrooiing, reradiation, schaduwwerking en grondreflecties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is een model van de verstoring van de propagatie van radiogolven voor Very High Frequency (VHF) en Ultra High Frequency (UHF) door windturbines opgesteld. Dit model moet de invloed van windturbines, die nabij zendantennes worden geplaatst, op het dekkingsgebied van een zendmast beschrijven.
Het mastmodel is opgesteld in Matlab en simuleert de reradiation, verstrooiing en Fresneldiffractie van radiogolven (VHF en UHF) voor cilindervormig masten. Voor masten met een vierkante doorsnede wordt de reradiation berekend, de andere effecten worden op dit moment nog vereenvoudigd met het cilindermodel. De theorie is gebaseerd op een perfect geleidende en oneindig lange mast, hoewel met een beperkte nauwkeurigheid een eindige lengte kan worden berekend. De effecten die aan de uiteindes van de mast optreden zijn niet in het model opgenomen evenals onderlinge interactie, grondreflecties en imperfecte geleiding van de mast.

Het mastmodel is kwalitatief gevalideerd voor goed geleidende cilinders en rondom een windturbine in een weiland. De metingen aan geleidende cilinders vonden plaats in een dempende kooi van Faraday en een anechoïsche kooi van Faraday. Deze metingen valideren het model en zijn tevens schaalmodellen voor de turbine. De metingen van de windturbine waren door omstandigheden minder nauwkeurig, maar kwamen eveneens in redelijke mate overeen met het model.
In de gebruikte twee kooien van Faraday is de verstoring door twee cilinders (diameters 7 en 14 cm) bij een frequentie van 3 GHz gemeten. De afstanden van de zender en ontvanger tot de mast zijn in de orde grootte meter. De onnauwkeurigheid in de dempende kooi is geschat op ruim 20 en voor de anachoïsche kooi met een betere nauwkeurigheid van ca. 10 cm.
De diameter van de windturbine is 4,30 meter en is met een frequentie van 146 MHz gemeten. De afstanden van de zender en ontvanger tot de mast was 50 meter. De onnauwkeurigheid op deze schaal is geschat op minder dan 5 meter.

Het model beschrijft de spatiele verdeling van het verstoorde elektrisch veld met een geschatte onnauwkeurigheid van maximaal 10% ten opzichte van de onderlinge afstanden van de mast, zender en onvanger. Verwacht wordt dat het model mogelijk nauwkeuriger is aangezien er nog veel onnauwkeurigheid door de gebruikte meetmethode kwam.
Het model geeft een redelijke inschatting van de verstoring van het elektrisch veld door een windturbine. Er is wel nog genoeg ruimte voor uitbreiding van het model, met bijvoorbeeld grondreflecties.


Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingTIS Technische Natuurkunde
PartnersTNO
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk