De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het toepassen van innovatieve materialen, wanneer regelgeving (nog) ontbreekt

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het toepassen van innovatieve materialen, wanneer regelgeving (nog) ontbreekt

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het is vaak gewenst om innovatieve materialen en technieken toe te passen wegens de voordelen op technische, economische of duurzaamheidsaspecten. Echter bestaat er (nog) geen regelgeving voor hoe met deze innovatieve materialen en technieken constructief veilige constructies gemaakt kunnen worden. Toch kunnen ze toegepast worden doordat in de NEN-EN 1990 (Eurocode 0) staat dat een ‘door proeven ondersteund ontwerp’ (ofwel “design by testing”) ontwikkeld en berekend kan worden. De proeven die uitgevoerd worden dienen als verificatie van de input van de berekeningen om hiermee de veiligheid en de kwaliteit aan te tonen.

Er is belang onder de betrokkenen van een (bouw)project naar een stappenplan wat gebruikt kan worden om het traject van het “design by testing” toe te passen. Doordat dit traject bij (pilot)projecten afwijken van de standaard zijn er veel onzekerheden over de veilige toepassing. Hierdoor ontstaan veel risico’s. Een stappenplan, in de vorm van een protocol, is onderzocht aan de hand van een innovatief project. In dit pilotproject wordt het innovatieve materiaal, het 3D geprinte beton (3DCP), als constructief materiaal gebruikt in een fietsbrug. De hoeveelheid stappen, testen en valkuilen die tijdens het proces van dit pilotproject inzichtelijk werden, zijn gebruikt als basis voor het ontwerpen van een protocol.

Gewenst was een protocol te ontwikkelen met een globale opzet zodat deze een brede toepassing heeft. Het kan geraadpleegd worden voor verschillende innovatieve materialen of technieken, toepassingsgebieden, randvoorwaarden en door verschillende partijen. Het opgeleverde protocol bestaat uit een flowchart met een handleiding waar de stappen en het doorlopen van de flowchart omschreven worden. Als voorbeeld van de werking van het protocol, is het doorlopen met het pilotproject van de 3D beton geprinte (3DCP) fietsbrug.

Het protocol kan in twee situaties gebruikt worden. Als eerste kan het voorafgaand aan een project het inzichtelijk krijgen van de benodigde informatie en werkzaamheden die bij het verifiëren van een innovatief materiaal komt kijken. Als tweede kan het tijdens een project gebruikt worden als checklist van de stappen en de verkregen informatie. De gebruiker van het protocol moet voldoende kennis hebben over het betreffende innovatief materiaal en over de toepassing van innovatie in projecten. Om de toepasselijkheid en de werking van het protocol aan te tonen wordt het getest in een drietal case studies.

Bij het doorlopen van het protocol in de case studies, blijkt dat het protocol goed inzicht kan geven over de werkzaamheden, de benodigde informatie en de uit te voeren verificatie proeven ten behoeve van het aantonen van de veiligheid. Het is een goede leidraad voor het inzichtelijk krijgen van het “design by testing” (EC0).

Het algemene protocol dat opgesteld is in dit onderzoek legt een goede basis. Het kan specifieker gemaakt worden voor bepaalde materialen en/of technieken in bepaalde toepassingsgebieden. In meer detail kan dan advies gegeven worden over de mogelijk risico’s en de personen die ingeschakeld en op de hoogte gesteld moeten worden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Civiele Techniek
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnerBAM Infraconsult
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk