De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kennis, zongedrag en preventie rondom het gebruik van de zonnebank

Een onderzoek naar welke rol de huidtherapeut kan vervullen met betrekking tot het bijdragen van kennis over de schadelijke effecten van de zonnebank op de huid onder jongeren en het mogelijk veranderen van zongedrag.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kennis, zongedrag en preventie rondom het gebruik van de zonnebank

Een onderzoek naar welke rol de huidtherapeut kan vervullen met betrekking tot het bijdragen van kennis over de schadelijke effecten van de zonnebank op de huid onder jongeren en het mogelijk veranderen van zongedrag.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Introductie: De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2009 de zonnebank officieel als kankerverwekkend geclassificeerd. Jong volwassenen zouden zich ervan moeten weerhouden om zonnebankfaciliteiten te bezoeken, met als doel zichzelf te beschermen tegen het ontwikkelen van huidkanker. Een betere educatie en een groter bewustzijn met betrekking tot de relatie tussen de zonnebank en huidkanker, zouden moeten leiden tot een grotere bereidheid te stoppen met het gebruik van de zonnebank.
Hoofdvraag: "Welke rol kan de huidtherapeut innemen bij het bijdragen van kennis over de schadelijke effecten van de zonnebank op de huid bij jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar woonachtig in Zuid-Holland, waardoor mogelijk een aanpassing volgt in het zongedrag?"
Onderzoeksdoel: Het doel van dit onderzoek is de kennis over de zonnebank en het zonnebankgedrag van jongeren tussen de 18 en 25 jaar in kaart te brengen, zodat een juiste voorlichting en educatie aan deze groep jongeren kan worden gegeven.
Methode: Om de hoofdvraag te beantwoorden is er naar wetenschappelijke literatuur gezocht via de databases Pubmed en Google Scholar. Met behulp van wetenschappelijke literatuur zijn er vervolgens enquêtevragen opgesteld die hebben gediend voor het uitvoeren van het praktijkonderzoek. Deze enquête is uitgevoerd onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar woonachtig in Zuid-Holland, in de periode van 30 november tot 11 december 2017.
Resultaten: Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat de zonnebank significant bijdraagt aan het verhogen van het risico op het ontwikkelen van huidkanker. Uit het praktijkonderzoek is naar voren gekomen dat de onderzoeksgroep voldoende kennis heeft over de schadelijke effecten van de zonnebank op de huid. Het creëren van een bruine huidskleur is voor de onderzoeksgroep de grootste beweegreden om zonnebankfaciliteiten te bezoeken. Om het zongedrag te veranderen zouden er strengere preventiecampagnes moeten worden opgericht en zullen social media platformen moeten worden ingezet om deze preventiecampagnes te delen.
Conclusie: De huidtherapeut kan een preventieve rol innemen bij het bijdragen van kennis over de schadelijke effecten van de zonnebank op de huid onder jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar, door deze jongeren van meer informatie en voorlichting te voorzien met het gebruik van social media. Om verandering te creëren in het zongedrag van jongeren zou deze voorlichting gericht moeten zijn op de significante rol van kunstmatige UV-straling bij het ontstaan van huidkanker.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk