De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Renovatie Herculescomplex

Energetisch onderzoek naar drie renovatievarianten

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Renovatie Herculescomplex

Energetisch onderzoek naar drie renovatievarianten

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het Nederlands Klimaatakkoord is afgesproken dat de bestaande woningvoorraad stapsgewijs moet verduurzamen en de CO2- uitstoot richting het jaar 2050 teruggedrongen moet worden. Het opwekken van duurzame energie en het verbeteren van de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad komt steeds vaker voor.

Dit onderzoek gaat over de mogelijkheid om de 152 sociale huurwoningen van Woonforte energetisch te verbeteren door middel van een renovatie als reactie op de komst van een duurzaam middentemperatuur warmtenet. Verwacht wordt dat het bestaand warmteafgifte systeem van de 152 woningen, met de aansluiting aan het warmtenet, niet in bedrijf kan blijven met de verlaging van de temperatuur van 80 °C naar 70 °C. Daarnaast voldoen de huidige energetische prestaties van de 152 woningen met een energielabel D, E en F nog niet aan de doelstelling van Woonforte om het complex op te waarderen naar een BENG- renovatie (A+++). Bovenstaande twee problemen kunnen worden verholpen door het toepassen van energetische verbetermaatregelen op de woningen. Om tot een zo efficiënt mogelijke invulling te komen wil Woonforte inzicht krijgen in de huidige energieprestatie, de mogelijke verbetermaatregelen en de effecten van de maatregelen vanuit het oogpunt van een assetmanager.

In dit onderzoek wordt er gepoogd antwoord te geven op de vraag: ‘’Welk variant, vanuit assetmanagement, sluit het beste aan op de eisen en wensen van woningcorporatie Woonforte t.a.v. energietransitie betreffende het projectgebied op de Herculesstraat te Alphen aan den Rijn in een tijdsspanne tot 2050?’’

De veranderende wetgeving met betrekking tot de energietransitie vraagt naar een aanpassing van de bestaande woningvoorraad van woningcorporaties. Om aan de veranderende wetgeving te voldoen moet Woonforte haar intern beleid aanpassen. ‘De Standaard’ isolatiewaarden is een voorbeeld van een aanstaand nieuw beleid binnen Woonforte. De Standaard geeft Woonforte de kans om als één van de eerste corporaties binnen Nederland het bestaand vastgoed te verbeteren aan de hand van de nieuwe isolatie-eisen.

Dit rapport is een haalbaarheidsonderzoek waarbij gebruikt wordt gemaakt van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Er zijn meerdere methoden met elkaar gekoppeld om tot een gewenst eindresultaat te komen.

Dit onderzoeksrapport werkt een propositie uit, waarbij blijkt dat de prestaties (portefeuilleambities en financieel) van het complex positief worden beïnvloed. Het voorstel vloeit voort uit de vastgoedsturing (assetmanagement) van de corporatie. Vanuit de ‘Energieanalyse Herculescomplex’ voorafgaand aan dit rapport, zijn er drie renovatievarianten gegenereerd. Daaropvolgend zijn er in dit rapport de juridische, bouwfysische, sociale en financiële gevolgen van de renovatie-varianten beschreven. De drie renovatie varianten zijn subjectief afgewogen met als einddoel een voorstel van één variant te doen aan het Management Team van Woonforte.

Woonforte heeft de keuze om één van de onderstaande varianten te kiezen, zie tabel 1: Resultaten energetische maatregelvarianten. Subjectief wordt er aanbevolen om variant 1: Minimale eis standaard nader te onderzoeken. In de variant worden de woningen aangesloten op het warmtenet en geïsoleerd naar de normen van de Standaard. De variant is no-regret en gemiddeld behalen de energiezuinige woningen een energielabel A+. Daarnaast voldoet deze variant met de minste investering aan de eisen en wensen van Woonforte.

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/joost-bijl-244709186

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Ruimtelijke Ontwikkeling en Planologie
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
Datum2021-09-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk