De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De herzieningen in wet en regelgeving over boekjaar 2015 voor AEX-fondsen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De herzieningen in wet en regelgeving over boekjaar 2015 voor AEX-fondsen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van de herzieningen in wet- en regelgeving en
verslaggevingsstandaarden. De herzieningen die voor dit onderzoek relevant zijn, zijn de herzieningen
die vanaf boekjaar 2015 van toepassing zijn voor jaarverslagen van bedrijven die genoteerd staan aan
de Amsterdamse AEX-beurs. Met name de herzieningen in risicotoelichting zoals deze beschreven
wordt in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 400. In deze herziening worden de
richtlijnen voor met name de toelichting en materialiteit van risico’s verscherpt. Daarnaast is de
uitgebreide controleverklaring voor het eerst verplicht voor AEX-fondsen. De onafhankelijke
accountants van de beursgenoteerde bedrijven moeten in de uitgebreide controleverklaring uitspraak
doen over de kernpunten van de controle en de gehanteerde materialiteit.
De probleemstelling luidt als volgt: ”Zijn de herzieningen, geldig vanaf boekjaar 2015, in de
jaarrekeningen van alle AEX-fondsen in voldoende mate doorgevoerd?”
Het doel van de opdracht is door middel van een interviews en een empirisch onderzoek te toetsen of
de relevante wijzigingen in wet- en regelgeving en verslaggevingsstandaarden in voldoende mate zijn
doorgevoerd in de jaarverslagen van AEX-fondsen met betrekking tot boekjaar 2015.
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn drie deelvragen geformuleerd. De eerste
deelvraag luidt: “Wat zijn de relevante wijzigingen in wet- en regelgeving en verslaggevingstandaarden
met betrekking tot het jaarverslag (boekjaar 2015)?” Deze deelvraag vormt het theoretisch kader van
het onderzoek.
De tweede deelvraag luidt: ”Wat zijn de bevindingen van financiële professionals met betrekking tot
de wijzigingen in wet- en regelgeving en verslaggevingstandaarden?”. Om deze deelvraag te kunnen
beantwoorden zijn financiële professionals geïnterviewd. In de interviews is naar de mening en
ervaring van de betreffende personen gevraagd.
De derde en laatste deelvraag luidt: “In welke mate is de herziening in wet- en regelgeving en
verslaggevingstandaarden in jaarverslagen over boekjaar 2015 geïmplementeerd?”. Deze deelvraag is
door middel van een empirisch onderzoek toegelicht. Aan de hand van het theoretische kader zijn
onderzoeksaspecten geformuleerd. Geconcludeerd kan worden dat de herzieningen in de
risicotoelichting in onvoldoende mate zijn doorgevoerd. In plaats van een duidelijke omschrijving van
risico’s die voor het betreffende bedrijf gelden, wordt nog vaak een korte lijst met algemene risico’s
opgenomen.
Gebaseerd op interviews met financiële professionals kan geconcludeerd worden dat met name de
toelichting van risico’s, alsmede het kwantificeren van risico’s in onvoldoende mate is doorgevoerd.
Daarentegen is de uitgebreide controleverklaring een verbetering die in voldoende mate is
doorgevoerd. De herziening in internationale regelgeving namelijk, IFRS hoofdstuk 9 is in voldoende
mate doorgevoerd doordat accountants sinds boekjaar 2015 een meer proactieve rol aannemen op de
algemene vergadering aandeelhouders.
Aan de hand van het empirisch onderzoek is vastgesteld dat de herzieningen wat betreft de
risicotoelichting (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 400) in onvoldoende mate zijn
doorgevoerd. Dit is deels te verklaren doordat de herzieningen in de richtlijn algemeen zijn beschreven, hierdoor is ruimte voor eigen interpretatie. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de
controleverklaring nieuwe-stijl in voldoende mate is doorgevoerd.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingBFM Bedrijfseconomie
AfdelingFaculteit Business, Finance & Marketing
PartnersSolutional
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk