De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbind met communicatie

Een onderzoek naar de invloed van interne communicatie op medewerkerstevredenheid binnen bedrijf X

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden
Haagse Hogeschool Afstudeerprijs 2022 Fac. BFM

Verbind met communicatie

Een onderzoek naar de invloed van interne communicatie op medewerkerstevredenheid binnen bedrijf X

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden
Haagse Hogeschool Afstudeerprijs 2022 Fac. BFM

Samenvatting

In dit onderzoek staat het thema "employee branding" centraal en het doel van dit onderzoek is het inzicht krijgen in de tevredenheid omtrent communicatie van medewerkers binnen filiaal Y en aanbevelingen doen hoe zij de interne communicatie richting medewerkers kunnen verbeteren. Dit met uiteindelijk doel om de employee branding positief te beïnvloeden. Uit het onderzoek blijkt dat 48% van het personeel tevreden is over de interne communicatie en 45,1% over de externe communicatie. Hierbij zijn de vaste krachten beduidend positiever dan de oproepkrachten. Binnen de interne communicatie zijn de vaste krachten op alle punten meer tevreden, behalve de opleidings-en ontwikkelingsmogelijkheden. De sollicitatieprocedure wordt ook als negatief bestempeld. Op het gebied van externe communicatie valt op dat de medewerkers niet goed genoeg op de hoogte zijn van het imago van Bedrijf X. Daarnaast is 60,1% tevreden over de aansluiting van de interne-en externe communicatie, waarbij de oproepkrachten in mindere mate tevreden zijn over aansluiting. De meeste respondenten gebruiken hierbij Instagram als middel, welke ook als waardevol wordt geclassificeerd. 73,9% van de respondenten heeft geen behoefte aan andere communicatiemiddelen, hier is al een grote verscheidenheid in. Instructiefilmpjes worden als meest waardevolle middel geselecteerd. De observatie laat zien dat de interne-en externe communicatie invloed heeft op het merkimago, welke de medewerkers uitstralen. De jonge medewerkers (oproepkrachten) zijn het minst tevreden over de communicatie en in de observaties komt terug dat zij het merkimago het minst goed vertalen richting de werkvloer. Kortom, onder de oproepkrachten is er nog een grote slag te slaan. Om de communicatie richting de medewerkers te verbeteren en hiermee een positief effect te hebben op de employee branding, zijn de volgende aanbevelingen gedaan: het introduceren van een medewerkersapp ter vervanging van enkele andere interne communicatiebronnen, het imago van bedrijf X overbrengen op de medewerkers middels video’s, het onder de aandacht brengen van de opleidings-en ontwikkelingsmogelijkheden onder de vaste krachten en het opstarten van een ‘’Werken bij’’ Instagram pagina. Door het implementeren van deze aanbevelingen kan de employee brand van filiaal Y worden verbeterd en kan de medewerkersbetrokkenheid worden vergroot. Als dit goed wordt geïmplementeerd kan dit een positief resultaat van €59.506 worden behaald. Als vervolgonderzoek kan er nog een kwalitatief onderzoek uitgevoerd worden, om nog specifieker te krijgen welke onderdelen binnen de communicatie verbeterd kunnen worden en ook de waarom vraag te beantwoorden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingBFM Small Business and Retail Management
AfdelingFaculteit Business, Finance & Marketing
Jaar2022
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk