De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stervensbegeleiding in de palliatieve/terminale fase en de rol van de mantelzorger/naasten : een kwaliteitsonderzoek waarbij er een richtlijn is ontwikkeld betreffende de verpleegkundige begeleiding in de palliatieve/terminale fase en de betrekking van de

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Stervensbegeleiding in de palliatieve/terminale fase en de rol van de mantelzorger/naasten : een kwaliteitsonderzoek waarbij er een richtlijn is ontwikkeld betreffende de verpleegkundige begeleiding in de palliatieve/terminale fase en de betrekking van de

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het HagaZiekenhuis is Hagabreed bezig met het voldoen aan de kwaliteitsnormen volgens het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen). Het accrediteren, opstellen van kwaliteitscriteria, is een actueel onderwerp in de klinische zorgsector. Ziekenhuizen dienen namelijk uiteindelijk allemaal te voldoen aan de NIAZ normen. Voor het NIAZ moeten ziekenhuizen alle processen op micro, macro en meso niveau gaan beschrijven. In ons project richten wij ons op micro/macro niveau en op één primair proces van de afdeling.
De afdelingen werken met een accreditatiegids. Met deze gids kan men toetsen in hoeverre de afdeling voldoet aan de norm (nulmeting). In de accreditatiegids worden de kwaliteitsnormen weergegeven door middel van een aantal vragen;
• Wat heeft de afdeling wel en wat niet geregeld, aan welke normen wordt voldaan en aan welke niet. (Plan)
• Als er iets niet is geregeld, op welke wijze is dat dan geregeld en waar kun je eventuele documentatie vinden. (Do)
• Is het ooit geëvalueerd. (Check)
• Zijn er naar aanleiding van de evaluatie wijzigingen aangebracht. (Act)
De uitkomsten geven de sterke kanten van de afdeling aan en geven aan waar verbeteringen noodzakelijk zijn. De verbeterpunten vormen het uitgangspunt voor het kwaliteitsbeleid van de afdeling.
Uit de Checklist verpleegafdeling 11A Neurologie/ neurochirurgie en afdeling 12B Interne/ oncologie, bleek dat niet alle processen aan de normen voldoen. Onder het kopje algemene aspecten bij het primaire proces blijken er geen duidelijke afspraken en documentatie te zijn over stervensbegeleiding. Er is gekozen om stervensbegeleiding in de palliatieve/terminale fase uit te gaan werken. Wij gaan dit proces analyseren, aanbevelingen doen en een concept richtlijn ontwikkelen. Daar wordt een implementatieplan voor geschreven.
Het resultaat van het project is dat er een document (richtlijn) ontwikkeld wordt dat terug te vinden zal zijn op de afdeling en dit document zal waarschijnlijk in de toekomst opgenomen gaan worden in het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek kan op afdelingen ontwikkeld worden om alle procesbeschrijvingen en analyses in vast te leggen. In dit handboek komt ook te staan waar de ontwikkelde documenten in terug te vinden zijn.

Formulering probleemstelling
Om een gedegen kwaliteitsonderzoek uit te voeren moet eerst een onderzoekbare probleemstelling geformuleerd worden. De doelstelling en vraagstelling zijn nauw met elkaar verbonden. Het antwoord op de vraagstelling is namelijk een middel om de doelstelling te bereiken.

Doelstelling:
"Het ontwikkelen van een (concept) richtlijn die handvaten kan bieden voor de verpleegkundige begeleiding van de palliatieve/ terminale patiënt en zijn naasten voor de afdelingen Neurologie/ neurochirurgie (11A) en de interne/ oncologie (12B)."

Vraagstelling:
"Hoe kunnen we het deelproces, stervensbegeleiding in de palliatieve/ terminale fase zoveel mogelijk laten voldoen aan de NIAZ norm waardoor bestaande risico's geminimaliseerd worden?"

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingGZH Opleiding tot Verpleegkundige
PartnersHagaZiekenhuis, locatie Leyenburg
Jaar2006
TypeBachelorscriptie
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk