De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Exploitatiekosten van milieuvoorzieningen bij Nederlandse Industriële Bedrijven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Exploitatiekosten van milieuvoorzieningen bij Nederlandse Industriële Bedrijven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het huidige schattingsmodel van de exploitatiekosten van milieuvoorzieningen is niet meer up-to-date, daarom is er een onderzoek naar de exploitatiekosten van milieuvoorzieningen bij industriële bedrijven in opdracht van het CBS verricht. Het hoofddoel van het onderzoek is het ontwerpen van een schattingsmodel om per milieucompartiment de exploitatiekosten van milieuvoorzieningen bij industriële bedrijven te kunnen berekenen, welke dan in de komende periode jaarlijks door het CBS kan worden ingezet.

Er is ook een alternatieve hoofddoel geformuleerd, indien er niet genoeg gegevens uit het literatuuronderzoek en de enquête worden verzameld. Het alternatieve hoofddoel is het ontwerpen van een schattingsmodel voor alle milieucompartimenten om de exploitatiekosten van milieuvoorzieningen bij industriële bedrijven te kunnen berekenen.

De milieuvoorzieningen zijn investeringen in apparaten en installaties ter voorkoming van verontreiniging en die leiden tot bestrijding van verontreiniging van het milieu. Er zijn duizenden soorten milieuvoorzieningen die onderverdeeld zijn naar negen milieucompartimenten. Deze zijn:
afval en afvalstoffen,
bodem- en grondwaterverontreiniging,
energiebesparing en CO2-reductie,
geluidshinder,
hernieuwbare energie,
luchtverontreiniging,
natuur en landschap,
waterbesparing,
waterverontreiniging.

De exploitatiekosten van milieuvoorzieningen bij industriële bedrijven zijn de lopende uitgaven, die voortvloeien uit milieuvoorzieningen om deze operationeel te houden. Hieronder worden de personeelskosten, energiekosten, de kosten voor het gebruik van grondstoffen en hulpstoffen voor het onderhoud, kosten voor operationele lease en overige kosten verstaan.

Voor het verzamelen van de gegevens is er een literatuuronderzoek naar de exploitatiekosten van milieuvoorzieningen verricht. Dit heeft weinig opgeleverd, behalve de exploitatiekosten van de referentie-installaties die voor het opwekken van het hernieuwbare energie worden geïnstalleerd. Omdat er met zeven gegevens uit het literatuuronderzoek geen schattingsmodel worden ontworpen, is er een enquête naar de exploitatiekosten van milieuvoorzieningen bij industriële bedrijven gehouden. Op de enquête hebben 42 procent van de bedrijven die in de representatieve steekproef zitten gerespondeerd.

De lineaire regressieanalyse is met 67 gegevens uit het literatuuronderzoek en de enquête uitgevoerd. Met deze analyse is het lineaire verband tussen de exploitatiekosten en afschrijvingen van milieuvoorzieningen per milieucompartiment onderzocht. Het bleek dat er een sterke lineaire verband tussen de exploitatiekosten en afschrijvingen bij het milieucompartiment luchtverontreiniging bestaat. De andere milieucompartimenten hebben echter geen lineaire verband tussen de exploitatiekosten en afschrijvingen. Daarom kon het hoofddoel niet worden bereikt.

Zo is het alternatieve hoofdvraag van het onderzoek ook geanalyseerd om een alternatieve schattingsmethode te ontwerpen. Bij deze is er voor alle milieuvoorzieningen een schattingsmethode onderzocht en de onderverdeling naar de milieucompartimenten zijn buiten beschouwing gelaten. Hier bleek ook dat er geen lineaire verband tussen de exploitatiekosten en afschrijvingen van de milieuvoorzieningen bestaat. Concluderend is er geen bevredigend schattingsmodel ontworpen vanwege de te lage responsen op de enquête en de intrinsieke heterogeniteit van de milieuvoorzieningen. Met deze scriptie is dit aangetoond en de bevindingen zijn aan de Eurostat en het CBS voorgelegd.

Er is aanbevolen om eenmalig voor de komende periode een uitgebreide enquête naar de exploitatiekosten van milieuvoorzieningen te houden. Dan is het mogelijk om een wetenschappelijke uitspraak over het lineaire verband tussen de exploitatiekosten en afschrijvingen van de milieuvoorzieningen te doen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingTISD Bedrijfswiskunde
PartnersCBS
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk