De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Winst voor de organisatie door creativiteit stimulatie : een onderzoek naar de invloed van de fysieke werkomgeving op creativiteit.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Winst voor de organisatie door creativiteit stimulatie : een onderzoek naar de invloed van de fysieke werkomgeving op creativiteit.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De creatieve sector in Nederland groeit, wat inhoudt dat steeds meer mensen creatief moeten zijn in hun werk. De werkomgeving kan deze creativiteit ondersteunen. Het StudioLab, een instituut binnen de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit, probeert voor haar medewerkers een creativiteit stimulerende werkomgeving te creëren. In StudioLab worden kennisgebieden geïntegreerd om producten te ontwerpen die een betekenisvolle en tevreden ervaring brengen aan de gebruiker.
Samen met het Center for People and Buildings, een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving, is het StudioLab een samenwerking aangegaan om de invloed van de fysieke werkomgeving op creativiteit te onderzoeken. Het onderzoek heeft als doel in kaart te brengen hoe de fysieke werkomgeving in Studio Mingle (één van de werkruimtes in het StudioLab) de creativiteit van haar gebruikers stimuleert. Daarnaast is het van belang dat duidelijk wordt welke waarde een verhoogde creativiteit heeft voor StudioLab als instituut door onder andere de invloed van creativiteit op productiviteit te onderzoeken.
De probleemstelling in dit onderzoek is:
"Op welke wijze kan de creativiteit van de gebruikers van de ruimte gestimuleerd worden door hun fysieke werkomgeving in Studio Mingle en hoe kan hierdoor de bedrufsvoering van StudioLab verbeterd worden?"
Uitgangspunt in het onderzoek zijn de meningen van de gebruikers van Studio Mingle. Aan de hand van een literatuuronderzoek zijn de onderzoekaspecten van de fysieke werkomgeving beperkt tot kleuren, layout, materialen, meubelen en licht in de ruimte. De theorie geeft aan dat er geen one-size-fits-all fysieke werkomgeving is om de creativiteit te stimuleren. Het geeft echter geen bruikbare informatie over de invloed van creativiteit op productiviteit. Daarom wordt er een aanname gedaan die er vanuit gaat dat creativiteit de kwalitatieve zijde van productiviteit beïnvloedt.
De gebruikers geven aan dat de layout en de mate waarin deze het contact met collegae ondersteunt, kleur en licht in de ruimte de meest belangrijke aspecten zijn om in hun creativiteit gestimuleerd te worden. Aangezien in de literatuur geen rangorde is gemaakt in welke aspecten het meest belangrijk zijn voor het stimuleren van creativiteit kan deze uitkomst niet vergeleken worden. Over de kleuren en licht in de ruimte zijn de gebruikers momenteel het minst tevreden. Door deze te veranderen wordt verwacht dat de creativiteit meer gestimuleerd zal worden. De invloed van creativiteit op productiviteit wordt door 60% van de respondenten als (zeer) positief aangemerkt, 20% staat hier neutraal tegenover en de resterende 20% denkt dat deze negatief is.
Naast de aspecten die in de enquête en observatie naar voren zijn gebracht worden in de open vragen van de enquête en in de interviews de belangrijkheid van openheid en diversiteit benadrukt. Tevens geven veel gebruikers aan dat het contact dat zij hebben met anderen het meest belangrijk is voor het stimuleren van creativiteit. Deze drie aspecten komen in de literatuur ook naar voren als zijnde belangrijk voor het stimuleren van creativiteit.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnersCentre for People and Buildings, Delft; StudioLab, faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk