De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Laseren als voorbehouden handeling in de Wet BIG

een onderzoek naar in hoeverre huidtherapeuten met hun huidige werkwijze op het gebied van laserontharing voorbereid zijn op de veranderingen die het wetsvoorstel om laseren en aanverwante handelingen een voorbehouden handeling in de Wet BIG te maken met zich mee brengt.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Laseren als voorbehouden handeling in de Wet BIG

een onderzoek naar in hoeverre huidtherapeuten met hun huidige werkwijze op het gebied van laserontharing voorbereid zijn op de veranderingen die het wetsvoorstel om laseren en aanverwante handelingen een voorbehouden handeling in de Wet BIG te maken met zich mee brengt.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil vanuit het oogpunt van de patiëntveiligheid en kwaliteit laseren een voorbehouden handeling maken onder de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Dit besluit is gebaseerd op het rapport van het RIVM in 2015. Hierbij is aangegeven dat huidtherapeuten en artsen deskundige beroepsgroepen zijn om deze handelingen uit te voeren. In dit onderzoek is er voor gekozen om laseren en aanverwante handelingen terug te brengen naar de ontharingslaser. Hierdoor is de hoofdvraag als volgt:
In hoeverre zijn huidtherapeuten met hun huidige werkwijze op het gebied van laserontharing voorbereid op de veranderingen die het wetsvoorstel om laseren en aanverwante behandelingen een voorbehouden handeling in de Wet BIG te maken met zich mee brengt?
Methode: De hoofdvraag en deelvragen zijn beantwoord aan de hand van literatuuronderzoek en kwantitatief praktijkonderzoek. De enquête is door 30 huidtherapeuten volledig ingevuld.
Resultaten: Huidtherapeuten zullen een zelfstandige bevoegdheid krijgen op laseren en aanverwante handelingen. Dit betekent dat huidtherapeuten zich zullen moeten registreren voor het BIG-register. Huidtherapeuten zullen dan onder artikel 3 van de Wet BIG vallen en daarmee tuchtrechtelijk aanspreekbaar zijn. Het tuchtrecht houdt twee normen in waaraan voldaan moet worden: een beroepsbeoefenaar moet zorgvuldig handelen ten opzichte van de patiënt of zijn naasten en een beroepsbeoefenaar moet handelen in algemeen belang van de individuele gezondheidszorg.
Om een voorbehouden handeling te mogen uitvoeren dient een huidtherapeut bevoegd en bekwaam te zijn. Bevoegd is men op basis van het behaalde diploma en bekwaam is het beschikken over kennis en vaardigheid over desbetreffende behandeling. Wanneer de wetswijziging wordt doorgevoerd zal er echter weinig op de huidige werkwijze aan te merken zijn. De resultaten laten namelijk zien dat de behandelingen over het algemeen naar behoren worden uitgevoerd.
Conclusie: Het praktijkonderzoek heeft uitgewezen dat 76,7 procent van de respondenten nog niet goed op de hoogte is van de mogelijke wetswijziging. Verbetering valt te behalen in de verslaglegging van de behandeling om deze ten alle tijden te kunnen verantwoorden. Het informed consent kan hierbij een belangrijk vangnet zijn. Een volledig informed consent kan ook een stok achter de deur zijn om de patiënten vooraf goed en duidelijk over de behandeling te informeren. Er is op basis van het literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek een zo volledig mogelijke conceptversie van een informed consent samengesteld. Deze kan gebruikt worden door huidtherapeuten die de behandeling laserontharing uitvoeren. Eén van de belangrijkste aanbevelingen is om cursussen onder huidtherapeuten te organiseren die de kennis en kunde met betrekking tot de wet en de behandeling vergroten.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk