De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding Zorgpartners Midden-Holland zit momenteel in een traject van herijking van de visie. Dit traject is gestart in augustus 2010, waarin de focus van Zorgpartners Midden-Holland verschuift naar meer aandacht voor de wensen van de klant. "Uw eigen leven leiden, dat vinden wij belangrijk", is het hoger doel. De gedachte hierbij is, dat Zorgpartners Midden-Holland binnen vijf jaar in staat zal zijn beperkingen te vertalen naar mogelijkheden. De (klant)omgeving van de facilitaire organisatie verandert en stelt hogere eisen aan de dienstverlening met toenemende druk op budgetten. Door bovenstaan in combinatie met het tekort van € 4.907.286,29 bij de facilitaire organisatie, is het van groot belang om hier als facilitaire organisatie op te anticiperen en de processen te veranderen. In april 2011 heeft er een facilitaire nulmeting plaatsgevonden met als conclusie dat de behoefte en de noodzaak facilitaire zaken te concentreren aanwezig is. Dit is april 2011 gepresenteerd aan de centrumleiders. Een van de conclusies na deze presentatie was dat de centrumleiders bang zijn de regie op hun centrum kwijt te raken. Daarom moet er goed worden nagedacht over de wijze van structurering van de facilitaire organisatie. Probleemstelling "'Hoe kunnen de soft services van Zorgpartners Midden-Holland zo worden gestructureerd dat deze aansluiten bij de wens om te komen tot een professionele facilitaire organisatie'' Opzet Ter beantwoording van de probleemstelling is onderzoek uitgevoerd bij vijftien Centrumleiders aan de hand van het FEM-model en zijn gesprekken gevoerd met vijftien hoofden services. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd om de huidige situatie van de facilitaire taken en de wensen van de interne klanten in kaart te brengen. Naast de belangrijkste stakeholders binnen Zorgpartners MiddenHolland,
is
in
het
theoretisch
kader
onderzoek
gedaan
naar
de
trends
en
ontwikkelingen
in
het

vakgebied
facility
management
en
de
mogelijkheden
om
een
facilitaire
organisatie
professioneel
in
te

richten.
Tevens
is
gebruik
gemaakt
van
de
kennis
en
expertise
van
andere
organisaties
in
zowel
de

zorg
als
het
bedrijfsleven.Conclusie

Binnen
de
huidige
situatie
staat
de
facilitaire
organisatie
binnen
Zorgpartners
Midden-Holland
als
het

ware
nog
in
de
kinderschoenen.
Er
is
sprake
van
een
traditionele
organisatie
waarbij
de
diensten
in

eigen
beheer
zijn
en
versnipperd
zijn
over
de
verschillende
centra.
Dit
heeft
tot
gevolg: Geen separaat beleid voor de facilitaire afdeling;  Onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor welke facilitaire zaken;  Onvoldoende duidelijkheid en sturing;  Onduidelijkheid over het vakgebied facilitair;  Onvoldoende besef van klant- leverancier relatie;  Geen eenduidigheid in het verschaffen van managementinformatie;  Kwaliteit moeilijk te beoordelen;  Facilitaire kosten zijn niet inzichtelijk.
Een andere structuur van de facilitaire organisatie is dan ook meer dan gewenst. Het opzetten van een centrale facilitaire organisatie zal hierin uitkomst bieden. Hierdoor wordt het mogelijk om voordelen te halen door middel van schaalvergroting, wat zal leiden tot kostenbesparing, kwaliteitsverhoging en kennisoptimalisatie. Door de facilitaire organisatie centraal op te zetten wordt het eveneens mogelijk om toegevoegde waarde te kunnen blijven creëren en de facilitaire organisatie te professionaliseren. Adviezen Op basis van dit onderzoek, de nulmeting en behoeftepeilingen vanuit de organisatie, is het ontwikkelen van een centrale facilitaire service desk raadzaam. Customer intimacy moet hierin centraal staan. Dat wil zeggen meer en beter klanten bedienen, waarbij de producten en diensten meer zijn afgestemd op de interne klant.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnerZorgpartners Midden-Holland
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk