De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Koolhydraten: less is more?

een onderzoek naar de effecten van koolhydraatbeperking bij actieve personen
Nominatie H/Link Afstudeerprijs 2015

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Koolhydraten: less is more?

een onderzoek naar de effecten van koolhydraatbeperking bij actieve personen
Nominatie H/Link Afstudeerprijs 2015

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Hoe kun je optimale sportprestaties leveren en een ideale lichaamssamenstelling bereiken zonder dat hiervoor minder energie per dag hoeft te worden ingenomen? Dit waren regelmatig gestelde vragen van sportstudenten aan de opdrachtgever en sportdiëtiste mw. T. Verhagen. Studenten met een te hoog gewicht en een hoge koolhydraatinname waren de aanleiding om te komen tot de onderzoeksvraag: Welke effecten heeft het verminderen van koolhydraten naar maximaal 30 energieprocent bij een gelijkblijvende energie-inname gedurende vier weken op de lichaamssamenstelling, het gewicht, de prestatie en het substraatgebruik tijdens een submaximaal inspanningstest bij studenten van Fontys Sporthogeschool? Het doel is om een aanbeveling te doen die kan worden gebruikt voor consult optimalisatie en vervolgonderzoek.
Methode: Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de onderzochte variabelen benoemd in de onderzoeksvraag en eerder gedane interventie studies met koolhydraatbeperkingen. Het praktijkonderzoek bestond uit een kwantitatief interventieonderzoek van een vier weken durende koolhydraatbeperking. Er heeft een voormeting en nameting plaatsgevonden van het lichaamsgewicht, het lichaamsvetpercentage en het rustmetabolisme, gevolgd door een submaximale fietstest en een prestatietest. De verschillen tussen de voor- en nameting zijn berekend en geanalyseerd.
Resultaten: Er hebben 21 proefpersonen (n = 21) deelgenomen waarbij er geen uitval heeft plaatsgevonden in het praktijkonderzoek. Tijdens de interventie was gemiddeld per week de energie-inname 248 kcal lager dan werd nagestreefd. Gedurende de interventieperiode was het gemiddelde energiepercentage van koolhydraten per week 27,1% (SD 3,9). Alle deelnemers hebben tijdens de interventieperiode lichaamsgewicht verloren. Gemiddeld is het lichaamsgewicht afgenomen met 1,17 kg (SD 0,9 en p

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Voeding en Diëtetiek
AfdelingAcademie voor Gezondheid
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk