De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het bedrijfseconomisch belang van ontharen met behulp van licht en laser bij huidtherapeutische klinieken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het bedrijfseconomisch belang van ontharen met behulp van licht en laser bij huidtherapeutische klinieken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Laserontharing is de meest efficiënte methode om haren langdurig te verwijderen waarbij zowel de diode- als de alexandrietlaser bewezen het meest effectief zijn. De vraag naar ontharen met behulp van licht- en laserapparatuur lijkt globaal gezien toe te nemen. Deze vraag is ingegeven door het modebeeld en de wens van mannen en vrouwen om een glad lichaam te hebben. Deze tendens is door te trekken naar de Nederlandse situatie.
Toepassing van laser voor huidbehandelingen is tot op heden niet wettelijk gereguleerd in Nederland, verschillende beroepsgroepen voeren deze behandelingen uit, hetgeen punt van discussie is. Reden waarom de nieuwe minister van VWS een wetsvoorstel heeft ingediend waarbij laseren tot voorbehouden handeling wordt verklaard. Gelijktijdig treden huidtherapeuten toe tot artikel 3 in de Wet BIG. Aangezien schoonheidsspecialisten, die jaarlijks voor circa € 35 miljoen licht- en laserbehandelingen uitvoeren vanaf dan niet meer zelfstandig mogen laseren, zal de vraag naar ontharingsbehandelingen door huidtherapeuten sterk toegenomen. Dit heeft geleid tot de volgende hoofdvraag:
'Wat is het bedrijfseconomisch belang van ontharing met behulp van licht- en laserapparatuur bij huidtherapeutische klinieken?'
Dit betreft het eerste onderzoek naar winstgevendheid van huidtherapeutische behandelingen. Naast literatuuronderzoek is een online enquête verspreid onder huidtherapeutische klinieken.
Uit literatuuronderzoek blijkt dat de vraag naar ontharen met behulp van licht en laser in internationaal perspectief toeneemt en terugkerend is. Resultaten uit de online enquête bevestigen dit beeld. Ruim driekwart van de respondenten behaalt 21% tot meer dan 70% van hun totaalomzet over 2016 met ontharingsbehandelingen. Over 2017 heeft bijna 70% van de respondenten een omzetstijging gerealiseerd in ontharingsbehandelingen. Regio's met een groter behandelaanbod (Zuid-Nederland en Randstad) blijken gemiddeld lagere tarieven te hanteren. Er is geen samenhang gevonden tussen de hoogte van de investering in laserapparatuur en de tarieven. Klinieken die laserapparatuur huren brengen een hoger tarief in rekening dan collega's die hetzelfde type laser bezitten. Wanneer respondenten in 2017 € 0 tot maximaal € 2.000 aan promotie besteedden, was de kans groter dat zij in een lagere omzetcategorie vielen voor ontharingsbehandelingen. De eindconclusie luidt dat het bedrijfseconomisch belang van ontharen met licht en laser bij huidtherapeutische klinieken groot is onder respondenten die deze behandelingen toepassen.
Nader onderzoek, specifiek gericht op bedrijfseconomische aspecten van andere huidtherapeutische verrichtingen is aanbevolen, zodat de beroepsgroep inzicht krijgt in gemiddelde omzetten, kosten en winstgevendheid. De ondernemende huidtherapeut ontbreekt het momenteel aan handvatten om de eigen prestaties te kunnen vergelijken met anderen. Tevens dient de beroepsgroep zich voor te bereiden op een sterke vraagtoename wanneer laseren tot voorbehouden handeling wordt verklaard en de kansen die hierdoor ontstaan.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnersBloomedical Benelux BV, Breda
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk