De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verkennend onderzoek naar de kwaliteit van leven bij hyperpigmentatie in de huidtherapeutische praktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verkennend onderzoek naar de kwaliteit van leven bij hyperpigmentatie in de huidtherapeutische praktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: In dit onderzoek is een literatuur- en praktijkonderzoek verricht naar het gebruik van een meetinstrument voor de kwaliteit van leven (KvL) en in hoeverre de KVL bij volwassen patiënten met hyperpigmentatie in de huidtherapeutische dossier wordt vastgelegd. De hoofdvraag van het onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de KvL bij patiënten met hyperpigmentatie in een huidtherapeutische praktijk wordt gemeten en op welke wijze de gegevens worden verwerkt in de huidtherapeutische verslaglegging om zo de behandeling van de huidtherapeut beter af te stemmen met de wensen van de patiënt.
Methode: Dit onderzoek is kwalitatief van aard. Hierbij werd allereerst een literatuuronderzoek verricht naar invloed van hyperpigmentatie op de kwaliteit van leven, wat meetinstrumenten zijn, hoe gegevens met betrekking tot KvL dienen te worden vastgelegd en wat daarbij mogelijke knelpunten zijn. Vervolgens werd op basis hiervan semi-gestructureerde interviews afgenomen met huidtherapie studenten om te achterhalen in hoeverre de in de literatuur gevonden inzichten in de praktijk van toepassing zijn.
Resultaten: Uit de resultaten van de interviews is gebleken dat de KvL bij patiënten met hyperpigmentatie niet aan de hand van een meetinstrument wordt gemeten en dat het meten en vastleggen van de KvL in de huidtherapeutische praktijk niet of nauwelijks door studenten wordt onderkend. De respondenten hebben verschillende aspecten en/of mogelijke oorzaken genoemd, waarom de kwaliteit van leven niet wordt gemeten en vastgelegd in huidtherapeutische dossiers. De drie meest voorkomende aspecten zijn tijdgebrek, niet erkend als onderdeel van de behandeling en geen bijdrage leveren aan de genezing van de aandoening.
Conclusie: Er is een valide meetinstrument voorhanden waar de huidtherapeuten desondanks geen gebruik van maken. Het opnemen van de KvL is ook onderdeel van het protocol NVH richtlijn dossiervoering. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de huidige werkwijze niet in lijn is met de richtlijn van de NVH. Daar tegenover ontbreekt een heldere werkwijze omtrent het meten en de verslaglegging van de KvL wat een gevoel van onzekerheid geeft.
Aanbevelingen: Uit dit onderzoek is gebleken dat het belang van het meten en opnemen van KvL in de verslaglegging bij patiënten met hyperpigmentatie onvoldoende wordt onderkend, dus de belangrijkste aanbeveling van dit onderzoek is dat hier meer aandacht voor moet komen vanuit het beroepsveld. Hierbij is het raadzaam voor de NVH en Hedwig Kooijmans om de verplichting om de invloed op de KvL bespreekbaar te maken onder studenten en huidtherapeuten, zodat dit een natuurlijk onderdeel wordt van de hulpverlening.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk