De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hand in hand in hand, afstemming tussen ouders en woning van het uithuis geplaatste kind

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hand in hand in hand, afstemming tussen ouders en woning van het uithuis geplaatste kind

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het probleem waar de opdrachtgever mee zit, is dat de ouders zich niet gehoord voelen en de medewerkers geven aan dat zij het idee hebben dat de ouders niet horen wat zij te zeggen hebben. Er is onvoldoende afstemming tussen de medewerkers en de ouders van het kind.
Door de doelgroepverandering moeten de medewerkers op een andere manier in gesprek gaan met de ouders dan dat zij gewend waren.
De opdrachtgever wil dat de afstemming goed is tussen de medewerkers en de ouders, waardoor de ouders zich betrokken gaan voelen bij de gezamenlijke opvoeding van het kind.
Hieruit luidde mijn onderzoeksvraag; Hoe kunnen de medewerkers van De Walgaerde de ouders van het uithuisgeplaatste licht verstandelijk gehandicapte kind, met als oorzaak voor de uithuisplaatsing de problematische opvoedingssituatie, bejegenen zodat er sprake is van een goede afstemming in het belang van het kind?
Als eerst heb ik de literatuur geraadpleegd over wat een problematische opvoedingssituatie is, wat de gevolgen zijn voor ouder en kind en dat de medewerkers het balansmodel kunnen gebruiken om systeemgericht te werk te gaan en waarom dat van belang is bij een problematische opvoedingssituatie. De agogische kant van de relatie tussen ouder en kind is beschreven, maar ook de wettelijke rechten plichten van ouder en kind. In de literatuur wordt duidelijk waarom ouder en kind in het belang van het kind contact met elkaar moeten hebben (mits het contact het kind niet schaadt) en waarom de Walgaerde volledig verantwoordelijk is voor het contact wat zij hebben met ouders.
Naast literatuuronderzoek heb ik ook een veldonderzoek gedaan door middel van een interview met topiclijst. Hieruit blijkt dat ouders passief zijn, wat ook beschreven staat in de literatuur, en dat de medewerkers het idee hebben dat ouders niet geïnteresseerd zijn. Er komt duidelijk naar voren dat hier de afstemming niet goed is. De medewerkers zien de passiviteit als desinteresse en niet als symptoom van de problematiek van de ouders. Zo kwam er ook naar voren dat de medewerkers het idee hebben dat het vele uitleggen aan ouders geen zin heeft, terwijl ouders weer het vele uitleggen als prettig hebben ervaren.
Als eindresultaat heb ik aanbevelingen gegeven omtrent de bejegening van de medewerkers van de Walgaerde in het contact met ouders, zodat er een goede afstemming ontstaat over de gezamenlijke opvoeding van het kind.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
PartnersGemiva SVG groep
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk