De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Axillary web syndrome als gevolg van het mammacarcinoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Axillary web syndrome als gevolg van het mammacarcinoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Axillair Web Syndroom (AWS) is een zelf-genezende complicatie in de oksel die kan doorlopen tot de binnenzijde van de elleboog of de pols en ontstaat na de behandeling van borstkanker. Doel van dit onderzoek is om te zien hoe bekend de huidtherapeut is met het Axillair Web Syndroom en welke karakteristieken zij zien die kunnen dienen als oorzaak van het syndroom. De vraagstelling bij deze studie is: In welke mate zijn huidtherapeuten bekend met het Axillair Web Syndroom en kan er met behulp van hun inzichten een oorzaak aan het syndroom worden toegeschreven?
Methode: Dit onderzoek betrof een combinatie van een literatuuronderzoek en een surveyonderzoek. Het literatuuronderzoek vormde de basis waaruit hypotheses gesteld werden en die getest werden aan de hand van gegevens verkregen van huidtherapeuten. Deze gegevens waren afkomstig uit digitaal ingevulde enquêtes waarin werd gevraagd naar de behandeling van borstkanker, de bekendheid met AWS, de behandeling van AWS en het vaker voorkomen van variabelen bij patiënten: mammachirurgie, okselchirurgie, primaire of secundaire operatie, aangedane zijde, adjuvante therapie en wondgenezing.
Resultaten: Uit het literatuuronderzoek werden zes hypotheses gesteld. Aan het surveyonderzoek deden 54 huidtherapeuten van de 108 aangeschreven praktijken mee. Er bleek een significant verband te zijn tussen of men bekend is met AWS en of men AWS in de praktijk behandelt. Ook bleek er een significant verband te zijn tussen het type mammachirurgie en type okselchirurgie. Uit de andere variabelen was geen of geringe positieve correlatie af te leiden. De geringe correlatie toonde geen significant verband.
Conclusie: De huidtherapeut is met 76,5% goed bekend met AWS. Oorzaken voor AWS blijken uit literatuuronderzoek en praktijkonderzoek te liggen in het type mammachirurgie en type okselchirurgie.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Huidtherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheid
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk