De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

HET REDUCEREN VAN HET AANTAL STORINGEN AAN TRANSPORTPOMPEN

Rechten: Alle rechten voorbehouden

HET REDUCEREN VAN HET AANTAL STORINGEN AAN TRANSPORTPOMPEN

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen het bedrijf DSM is vinasse het restproduct van de processen, waarbij gistcellen worden geproduceerd. Met behulp van verdampers wordt de waterconcentratie in de vinasse verminderd. Transportpompen verplaatsen de vinasse van verdamper naar verdamper. Naarmate de concentratie water in de vinasse minder wordt, wordt de vinasse stroperiger en lastiger te verplaatsen. Deze transportpompen treden vaak in storing. Hierdoor komt de fabriek regelmatig stil te staan, en ontstaan ongewenste lekkages. In dit rapport wordt naar een advies gewerkt om het aantal storingen van de transportpompen te reduceren.

De probleemstelling voor deze afstudeeropdracht luidt:
Hoe kan het vinasse transport tussen de verdampers verbeterd worden door procescondities en/of het ontwerp van de transportpompen te verbeteren, zodat de transportpompen nog ongeveer twee keer per jaar stil komen te staan door storingen?

Om tot een advies te komen is allereerst een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, waarbij de processen rondom de transportpompen in kaart zijn gebracht. Daarnaast is alle beschikbare informatie van de transportpompen verzameld door middel van documentatie, interviews, theoretisch onderzoek en observatie. Aan de hand van deze informatie is een Root Cause Analysis (RCA) uitgevoerd. Uit deze analyse zijn de volgende drie hoofdoorzaken naar voren gekomen, die leiden tot het falen van de transportpompen: lekkages (aan de mechanische seals), beschadigde onderdelen en defecte onderdelen. Het verschil tussen de laatste twee oorzaken is, dat beschadigde onderdelen nog in staat zijn te functioneren en defecte onderdelen niet.
Uit de RCA is ook gebleken, wat de achterliggende oorzaken zijn van deze hoofdoorzaken:
- Montagefouten
- Overbelasting aan de transportpompen
- Geen metingen die worden uitgevoerd aan de transportpompen
- Hoge werkdruk
- Het onderhoudsproces en logistiek proces wordt inefficiënt uitgevoerd en bijgehouden
- Erosie aan de waaier door een hoge viscositeit van de vinasse

Aan de hand van de uitgevoerde analyses is het advies opgesteld. Op basis van de uitgevoerde analyses kan geconcludeerd worden, dat de volgende verbetermaatregelen benodigd zijn om het aantal storingen aan de transportpompen te reduceren van ongeveer zes keer per jaar naar twee keer per jaar:
- Zorg dat van alle componenten van de transportpomp minimaal één reserve op voorraad ligt. Stel een hogere prioriteit aan de bestelling en levering van reserve onderdelen. Neem hiervoor een extra werkvoorbereider in dienst of besteed dit werk uit.
- Implementeer een opleiding of een cursus voor de monteurs, waarin zij te weten komen hoe de transportpompen precies onderhouden moeten worden. Stel daarnaast ook handleidingen en richtlijnen op, waarin men alle handelingen voor het onderhoud aan de transportpompen kan terugvinden.
- Voer twee keer per jaar periodiek onderhoud in aan de transportpompen op een vaste frequentie.
- Meet constant het trillingsniveau, de volumestroom en het ampèreverbruik van de transportpompen.

Naast het opstellen van een advies is het doel van deze afstudeeropdracht om aan te tonen, dat bepaalde competenties op het vereiste niveau zijn behaald. Aan de hand van deze scriptie is aangetoond, dat de competenties ‘professionaliseren’, ‘analyseren’ en ‘adviseren’ op niveau 3 zijn behaald.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Werktuigbouwkunde
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnersDSM Delft
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk