De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimaliseren koel- en stooklijnen van luchtbehandelingssysteem voor reductie energieverbruik en CO2 uitstoot in het Valerio gebouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Optimaliseren koel- en stooklijnen van luchtbehandelingssysteem voor reductie energieverbruik en CO2 uitstoot in het Valerio gebouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De koeling, verwarming, bevochtiging of ontvochtiging van de lucht kost energie. Het luchtbehandelingssysteem van het Valerio gebouw is verantwoordelijk voor bijna 50% van het totale energieverbruik en de CO2 uitstoot van dit gebouw.

Janssen Vaccine & Prevention heeft in het kader van het Energy Efficiency Program (EEP) als doel het energieverbruik en de CO2 uitstoot met 20% te verminderen. Het onderzoek heeft als uitganspunt optimalisatie-maatregelen in kaart te brengen voor het luchtbehandelingssysteem, de grootste energieafnemer van het gebouw. Een efficiënter luchtbehandelingssysteem kan leiden tot een vermindering van de impact op het milieu.

In het kader van dit onderzoek wordt de focus op luchtbehandelingssysteem AHU3 gelegd. Er is gekozen voor een twee-stappen onderzoek:
- Het herontwerp van de klimaatregeling gebaseerd op de Trias Energetica methodiek, rekening houdend met de vastgestelde eisen en wensen. Doel een significante en meetbare vermindering van de energievraag en CO2 uitstoot uit het systeem.
- Naast het optimaliseren van de regeling, het in kaart brengen van de mogelijkheden om de installatie verder te verduurzamen door benutting van duurzame energiebronnen in combinatie met efficiëntere technieken.

Literatuur onderzoek heeft het mogelijk gemaakt oplossingsrichtingen vast te stellen. Om de onderzoeksresultaten te kunnen toetsen, is er gebruik gemaakt van Matlab/Simulink, een software programma dat het mogelijk maakt om regelingen en werktuigbouwkundige systemen te simuleren.
Op basis van de simulatieresultaten kan naar aanleiding van de twee onderzoekniveaus het volgende worden vastgesteld:
 Het toepassen van een her-ontworpen temperatuur- en vochtregeling gebaseerd op een bepaalde range, vastgesteld op basis van thermische comfort eisen en toelaatbare grenzen leidt tot een afname van het energieverbruik (-17,46%) en CO2 uitstoot (-20,55%).
 Naast het herontwerp van de klimaatregeling leidt het benutten van zonne-energie tot verdere verduurzaming van de installatie:
o 13% van het elektriciteitsverbruik door de ventilatoren zou uit duurzame bronnen kunnen komen als er gekozen wordt om elektriciteit op te wekken uit zonne-energie.
o 23,27% van de koel-energievraag zou uit zonne-energie kunnen komen als er gekozen wordt om zonne-thermische energie te benutten in combinatie met adsorptiekoeling technologie.

Op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat het aanpassen van de klimaatregelingen kan leiden tot grotere energie-efficiëntie. Tevens laten deze resultaten zien dat het opwekken en benutten van duurzame zonenergie bij kan dragen aan de verduurzaming van de installatie en het behalen van de milieudoelen van Janssen Vaccine & Prevention.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Werktuigbouwkunde
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnersJanssen Vaccine & Prevention B.V.
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk