De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat? Het HNR ' EV Centrum!

Hoe kan de bekendheid van elektrisch vervoer en de naamsbekendheid van het HNR | EV Centrum door middel van communicatie vergroot worden binnen de reguliere werkzaamheden van het HNR | EV Centrum?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat? Het HNR ' EV Centrum!

Hoe kan de bekendheid van elektrisch vervoer en de naamsbekendheid van het HNR | EV Centrum door middel van communicatie vergroot worden binnen de reguliere werkzaamheden van het HNR | EV Centrum?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Nieuwe Rijden ' Elektrisch Vervoer Centrum (HNR ' EV Centrum) is een belevingscentrum waar bedrijven en belangstellenden elektrische auto's en scooters zelf kunnen testen. Daarnaast is in het centrum informatie verkrijgbaar over elektrisch vervoer. Het centrum staat voor onafhankelijk advies en beleving zonder commerciële doeleinden. De doelstelling van het centrum is om binnen drie jaar de duizend grootste Nederlandse bedrijven en gemeentes te adviseren over mobiliteitsvraagstukken en te laten beleven hoe het is om elektrisch te rijden.

Naar aanleiding van de huidige situatie en het in kaart brengen van de gewenste situatie, is de volgende hoofdvraag opgesteld: 'Hoe kan de bekendheid van elektrisch vervoer en de naamsbekendheid van het HNR ' EV Centrum door middel van communicatie vergroot worden binnen de reguliere werkzaamheden van het HNR ' EV Centrum?'

Het onderzoek richt zich op twee verschillende zaken: de naamsbekendheid van het HNR ' EV Centrum en de bekendheid van elektrisch vervoer. Deze twee verschillende onderzoeksonderwerpen hebben dezelfde onderzoeksaanpak; via één enquête zijn beide onderwerpen onderzocht. Ook is er voor dit onderzoek gebruikgemaakt van deskresearch. De opgestelde enquête is via een mailing verspreid naar de onderzoeksdoelgroep: midden- en kleinbedrijven in deelgemeente Rotterdam Centrum. Ook is er een gedeelte van de enquêtes ingevuld met behulp van een iPad. Uiteindelijk hebben 107 respondenten de enquête volledig ingevuld.

Literatuur over marketingcommunicatie geef inzicht over de theorieën en modellen die iets zeggen over de onderzoeksvraag. Literatuur die is gebruikt, heeft betrekking op de naamsbekendheid, de hiërarchie van effecten en het effect van communicatie. Deze drie onderwerpen zijn het meest relevant voor het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen.

Uit de resultaten is gebleken dat grotendeel van de onderzoeksdoelgroep wel weet wat elektrisch vervoer is, maar niet weet wat het precies inhoudt. Ook zijn er veel verkeerde opvattingen over elektrisch vervoer. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht dat het opladen lastiger is dan tanken. Merendeel van de respondenten denkt dat een elektrische auto in de toekomst definitief de Nederlandse wegen zal veroveren, maar dat er wel een aantal stappen nodig zijn om een elektrische auto aantrekkelijker te maken. Wat verder uit dit onderzoek duidelijk naar voren komt, is dat het HNR ' EV Centrum niet erg bekend is bij de doelgroep en dat het centrum vooral te maken heeft met geholpen naamsbekendheid. Dertig van de 107 respondenten geven aan dat zij het centrum kennen omdat zij er wel eens iets over hebben gelezen, gezien en/of gehoord. Vier respondenten noemen spontaan het HNR ' EV Centrum. De helft van de groep die het centrum kent, is ook bekend met de communicatiemiddelen van het centrum.

Aanbevelingen om de naamsbekendheid van het HNR ' EV Centrum te vergroten zijn: het optimaliseren van de internetmarketing (zoekmachine optimalisatie en website optimalisatie), het creëren van een social media plan, het gebruik van free publicity en adverteren in regionale magazines, dagbladen en vakbladen en het opvallender bestickeren van de auto's met de naam van het centrum. Aanbevelingen om de bekendheid van elektrisch vervoer te vergroten zijn: het informeren over elektrisch vervoer (verkeerde opvattingen rechttrekken), het verbeteren van het imago van elektrisch vervoer en het ontwikkelen van een mobiele applicatie.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingESC Communicatie
AfdelingAcademie voor European Studies & Communication
PartnersHet nieuwe rijden Elektrisch Vervoer Centrum
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk