De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maatschappelijke informatievoorziening: burgers toerusten op een participatiesamenleving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Maatschappelijke informatievoorziening: burgers toerusten op een participatiesamenleving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De burger zelf staat de komende jaren centraal in de ontwikkeling van de informatiesamenleving.
Met het toenemend gebruik van digitale middelen faciliteren ze hun eigen regie, hun persoonlijke leefomgeving en inspireren ze zichzelf en hun sociale netwerken tot participatie in zorg, welzijn, openbaar bestuur en veiligheid. De komende jaren zal de adoptie van digitale mogelijkheden toenemen, en een groot aantal nieuwe mogelijkheden en informatievoorzieningen ontstaan. Maar die grootschalige adoptie van digitalisering
door burgers stelt heel eigen eisen. Niet alleen aan de kwaliteit van het gebruik in de leefomgeving thuis maar ook aan producten en diensten en de informatiearchitectuur van instellingen. Het goed kunnen faciliteren van digitale burgers vraagt om nieuwe inzichten, nieuwe initiatieven en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. De nieuwe aandacht voor burgers, cliënten, patiënten en klanten is een natuurlijke volgende fase in de informatiesamenleving. Nederlanders maken intensief gebruik van 12 miljoen computers en 16 miljoen mobiele telefoons. Ruim 80 procent van de Nederlanders heeft toegang tot internet. Burgers hebben de beschikking over meer dan 40.000 apps voor gezondheid en fitness voor zowel Apple als Android smartphones,
en over duizenden toepassingen en webportals. Onze ervaring, op basis van vele projecten en gesprekken in verschillende sectoren, is dat die interesse om burgers digitaal te faciliteren de komende jaren niet alleen
toeneemt, maar ook verschuift naar een strategischer niveau. Nu het structurele gebruik van digitale mogelijkheden door burgers duidelijk wordt, zijn partijen steeds vaker genoodzaakt zich niet alleen te richten op het faciliteren van individuele burgers, maar daarbij ook te kijken naar de bredere infrastructuur en randvoorwaarden die de digitale ecologie rond de burger met zich meebrengt. ‘Maatschappelijke informatievoorziening’, zoals beschreven in deze publicatie, identificeert de ontwikkeling van een digitale burger en schetst de contouren van een integrale visie die het ondersteunen van een goed geordende informatiehuishouding voor burgers mogelijk maakt.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingFaculteit IT & Design
LectoraatLectoraat Informatie, Technologie en Samenleving
Jaar2015
TypeBoek
ISBN978-90-73077-65-2
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk