De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een snellere weg van operatie naar defecatie

De gemiddelde tijd tot eerste flatus en defecatie na een darmoperatie en de beïnvloedende factoren op het maagdarmstelsel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een snellere weg van operatie naar defecatie

De gemiddelde tijd tot eerste flatus en defecatie na een darmoperatie en de beïnvloedende factoren op het maagdarmstelsel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Journal Club, van afdeling A3va, wil praktijkonderzoek doen naar het effect van postoperatief kauwgom kauwen en de beïnvloedende factoren op het maagdarmstelsel. Daarvoor is literatuur- en praktijkonderzoek gedaan naar de beïnvloedende factoren en de gemiddelde tijd tot eerste flatus en defecatie na een darmoperatie. De resultaten uit dit onderzoek zal als referentiekader worden gebruikt voor het onderzoek van de Journal Club.
Theoretisch kader
De zorg staat bekend als de snelst groeiende post op de overheidsbegroting. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een verlengde opnameduur, wat meestal veroorzaakt wordt door een complicatie,zoals een ileus. Een ileus wordt gedefinieerd als een plotselinge verstoring in de passage van voedsel door de dikke en/of dunne darm. De literatuur laat zien dat ongeveer tien tot zeventien procent van de patiënten die geopereerd wordt aan het darmstelsel een ileus ontwikkeld.
Doel- en vraagstelling
Het doel is om in vier maanden data te verzamelen met betrekking tot de gemiddelde tijd tot eerste flatus en defecatie en de beïnvloedende factoren hierop na een darmoperatie. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: wat is de gemiddelde tijd tot eerste flatus en defecatie bij patiënten na een darmoperatie op afdeling A3va in het UMCG en welke factoren hebben invloed hierop?
Methodologie Er is zowel een literatuur- als praktijkonderzoek gedaan om antwoord te krijgen op de deel- en hoofdvraag. Voor het literatuuronderzoek is er een systematische review gedaan. In het praktijkonderzoek is er aan de hand van een inclusiecriteria een aselecte steekproef gehouden waarin aan de hand van een registratieformulier en retrospectief dossieronderzoek informatie is verzameld in zeven weken. De resultaten van dit onderzoek zijn geanalyseerd met SPSS, waarbij er gebruik gemaakt wordt van de toetsen van Spearman’s Rho, Pearson correlatie, het gemiddelde en de standaarddeviatie. Resultaten De onderzoeksgroep (n=24) bestaat uit 7 mannen en 17 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat de patiënten gemiddeld na 32 uur flatus en 54 uur defecatie voor het eerst hebben na een darmoperatie. Uit het onderzoek blijkt dat laxantia een significante correlatie heeft met defecatie (p=0,004) en opiaten PCA met zowel flatus (p=0,045) als defecatie (p=0,041). Conclusie Uit de resultaten van het praktijkonderzoek kan met enige zekerheid worden gezegd dat de lengte van de operatie, het gebruik van laxantia, het hebben van een neusmaagslang, opiaten PCA, orale opiaten en non-opiaten epiduraal invloed heeft op flatus en/of defecatie.
Aanbevelingen De aanbeveling is om de resultaten van dit onderzoek als referentiekader te gebruiken voor het vervolgonderzoek. Het is advies om tijdens het vervolgonderzoek gebruik te maken van een controle en een interventie groep.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Datum2017-05-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk