De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van krachttraining in vergelijking tot looptraining op de dynamische q-angle

Een advies ter preventie van blessures aan de onderste extremiteit bij vrouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van krachttraining in vergelijking tot looptraining op de dynamische q-angle

Een advies ter preventie van blessures aan de onderste extremiteit bij vrouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de Westerse samenleving is als gevolg van een stijgende participatie in sport de kans op sportblessures de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Deze tendens brengt verhoogde maatschappelijke kosten met zich mee. Het grootste aandeel in sportblessures wordt geleverd door blessures aan de onderste extremiteit bij een leeftijdscategorie variërend van 15 tot 29 jaar, veelal ontstaan bij sporten waar hardlopen een basis voor vormt. Naast deze factoren bestaan er andere intrinsieke en extrinsieke risicofactoren voor sportblessures, waaronder het vrouw zijn. Een intrinsieke risicofactor waar steeds meer aandacht voor bestaat is een vergrote dynamische quadriceps hoek (q-angle). Daar vrouwen door hun anatomische bouw over een bredere pelvis beschikken vormt dit onder andere een predispositie voor een vergrote dynamische q-angle. Uit recent onderzoek is gebleken dat zowel het volgen van een specifiek krachttrainingsschema voor het onderlichaam als het verhogen van de stapfrequentie tijdens het hardlopen veelbelovend is voor het verkleinen van deze dynamische q-angle. Hiermee zouden deze interventies een preventieve werking hebben op het ontstaan van blessures aan de onderste extremiteit. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen welke van deze interventies in een acht weken durend programma het meeste effect heeft op het verkleinen van de dynamische q-angle bij vrouwen tussen de 18 en 29 jaar. Met een antwoord op deze vraag wordt er gepoogd een advies te geven over de meest functionele preventieve interventie ter verkleining van deze dynamische q-angle bij gezonde vrouwen tussen de 18 en 29 jaar.
De onderzoeksopzet omvatte een prospectieve cohort studie. 21 gezonde vrouwelijke participanten variërend van 18-29 jaar kozen tussen twee interventies. Gedurende acht weken ontving één interventiegroep krachttraining van de heupabductoren, -exorotatoren en rompstabilisatoren en de andere groep looptraining met de focus op het verhogen van de stapfrequentie middels het gebruik van een metronoom (180 BPM). De participanten ontvingen tweemaal per week een training. Voor aanvang en na afloop van het interventieprogramma werden de antropometrische gegevens van de participanten in kaart gebracht. De dynamische q-angle is middels videoanalyse vastgesteld gebruikmakende van Kinovea 0.8.15. De statistische analyse heeft plaatsgevonden met gebruik van IBM SPSS Statistics 23.
Aan de hand van de in- en exclusiecriteria zijn er 17 participanten opgenomen in de resultaten. Er is geen significant verschil gevonden tussen de interventiegroepen wanneer er gekeken wordt naar de verkleining van de dynamische q-angle (links p=0,495 en rechts p=0,085). Beide groepen laten wel een verkleining van de dynamische q-angle zien, te weten -2,56 ± 4,26° links en -4,43 ± 3,41° rechts, significant verkleind: p=0,004, bij de krachttrainingsgroep en -1,00 ± 4,93° links en -1,47 ± 3,19° rechts bij de looptrainingsgroep.
Het volgen van het krachttrainingsprogramma gedurende acht weken heeft een groter effect aangetoond op het verkleinen van de dynamische q-angle ten opzichte van het looptrainingsprogramma. Op basis van de resultaten geniet het krachttrainingsprogramma ter preventie van blessures aan de onderste extremiteit de voorkeur en wordt daarmee geadviseerd voor gezonde vrouwen tussen de 18-29 jaar oud die een sport beoefenen waarvoor hardlopen een basis vormt. Verder onderzoek is geïndiceerd om de resultaten te kunnen generaliseren.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk