De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van een functioneel beweegprogramma op het dagelijks functioneren, beweeggedrag en de valangst van thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van een functioneel beweegprogramma op het dagelijks functioneren, beweeggedrag en de valangst van thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: De vergrijzing neemt toe, in de omgeving Assen lag het percentage 65+’ers in 2015 op 19%, geschat wordt dat dit percentage in 2040 oploopt tot 28%. Het kabinet wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, om zorgkosten te besparen. Bij het zelfstandig thuis wonen zijn ouderen afhankelijk van hun zelfredzaamheid, echter ervaren veel ouderen problematiek in hun zelfredzaamheid. Uit literatuur blijkt dat 40% van de ouderen boven de 75 jaar problemen ervaart in de ADL, gemiddeld een inactieve leefstijl hebben en dat vallen een afname betekent in de zelfredzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat functioneel trainen, meer bewegen en valpreventie positieve resultaten geeft op de onafhankelijkheid van ouderen. Hiermee komen we tot het doel van de huidige studie is: Wat is het effect van het beweegprogramma 'Blijven doen wat ik wil' op het algemeen dagelijks functioneren, het beweeggedrag en de valangst van zelfstandig thuiswonende ouderen (65+) in de omgeving Assen-Oost?
Methode: Aan de studie hebben zes deelnemers het beweegprogramma voltooid. Het beweegprogramma bestond uit een functionele training van 12 weken, waarbij 2x per week een uur getraind werd. Voor-(T=0) en achteraf(T=1) het programma hebben deelnemers metingen doorlopen. De volgende meetinstrumenten zijn gebruikt om het dagelijks functioneren te bepalen: TUG, 10MLT, PSK en ADAP. Voor het bepalen van het beweeggedrag is de IPAQ gebruikt en voor de valangst de gemodificeerde FES. Voor alle meetinstrumenten werd het verschil tussen T=0 en T=1 voor de gehele groep vergeleken.
Resultaten: Voor alle meetinstrumenten is een stijgende lijn te zien in de gemiddelden. Het algemeen dagelijks functioneren laat significante verschillen zien bij de 10MLT, de PSK en de ADAP. Voor het beweeggedrag is een stijgende lijn te zien, nadien voldeed iedere deelnemer aan de 150 minuten bewegen per week. Ten slotte is er een significante verbetering te zien op de gemodificeerde FES.
Conclusie: De deelnemers functioneren beter in het dagelijks leven en hebben verminderde angst tot vallen. Met deze gegevens kan gesteld worden dat het beweegprogramma een toegevoegde waarde is voor het verbeteren van de zelfredzaamheid bij ouderen in de omgeving Assen-Oost.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk