De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Functionele training bij 65-plussers

Preventief beweegprogramma bij 65-plussers in de gemeente Oldambt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Functionele training bij 65-plussers

Preventief beweegprogramma bij 65-plussers in de gemeente Oldambt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mensen van 65 jaar en ouder bewegen in Nederland volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) nog te weinig. Oorzaken kunnen de functionele mobiliteit of motiverende aspecten zoals zelfeffectiviteit zijn. Een gevolg van te weinig bewegen is dat de functionele mobiliteit achteruitgaat en is hierdoor meer kans op valincidenten en valangst. Gebleken is dat Functionele Training Ouderen (FTO) preventief werkt tegen achteruitgang van de functionele mobiliteit.
Dit onderzoek heeft in de periode van september 2016 tot en met februari 2017 plaatsgevonden bij PrengerHoekman in Winschoten. De hoofdvraag in dit onderzoek is: ‘Wat is het effect van FTO op het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten bij 65-plussers die zelfstandig wonen in de gemeente Oldambt?’ Doel van dit onderzoek is het effect meten van FTO op het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten bij 65-plussers. Daarnaast zijn er vier deelvragen geformuleerd, die onderzoek doen naar het effect van FTO op valangst van de deelnemers en hoe de deelnemers na FTO gemotiveerd kunnen worden om te blijven bewegen. Daarnaast is de vraag of het trainingsprogramma van FTO aangepast kan worden zodat het programma uitdagend en gevarieerd blijft en is de ervaring van co-creatie geëvalueerd bij de KennisNetwerk Ouderen en Preventie (KNOP) team.
Bij het onderzoek is er gebruikgemaakt van een kwantitatieve, longitudinale onderzoekmethode met drie meetmomenten. De volgende vier meetinstrumenten zijn gebruikt in het onderzoek: de Tien meter Looptest (10MLT), de Timed Up and Go test (TUG), de Assessment of daily Activity Performance (ADAP) en de vragenlijst voor patiëntspecifieke klachten (PSK). De deelvragen zijn middels een kwantitatief en mixed-methods onderzoeksdesign onderzocht.
Objectief zijn er geen significante verbeteringen gevonden bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Op de subjectieve maat, de PSK-vragenlijst, zijn de gekozen dagelijkse activiteiten van de deelnemers verbeterd bij het derde meetmoment. FTO heeft daarnaast geen effect op de valangst van deelnemers. Ondanks dat de deelnemers gemotiveerd waren tijdens het trainingsprogramma, gaat slechts één deelnemer verder met trainen. Het trainingsprogramma voldoet niet aan de verwachtingen van de fysiotherapeuten en zal aangepast gaan worden. De KNOP-deelnemers hebben een goede ervaring met het gebruik van co-creatie, waardoor het FTO-programma specifiek gemaakt is voor PrengerHoekman.
Functionele Training Ouderen heeft geen effect op 65-plussers op het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Daarnaast heeft het programma ook geen invloed op de valangst van de deelnemers. Om 65-plussers te motiveren om te blijven bewegen na de FTO is het belangrijk een geschikte trainer voor de groep te zetten die de deelnemers ook daadwerkelijk kan motiveren. Om het trainingsprogramma uitdagend en gevarieerd te maken, worden een aantal items aangepast. Voor een volgend onderzoek is het aan te bevelen om meer onderzoek te doen naar de meetinstrumenten en welke factoren kunnen meespelen bij valangst. Daarnaast om te onderzoeken wat het effect is van samenwerking in een multidisciplinaire setting is op motivatie. Voor een volgende trainingsperiode is het belangrijk dat het FTO-programma op de juiste manier gepromoot wordt, zonder dat dit negatieve associaties oproept bij 65-plussers.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk