De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van oefentherapie op de vo2max bij gezonde ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van oefentherapie op de vo2max bij gezonde ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding Al jarenlang neemt het aantal ouderen in Nederland geleidelijk toe. Het toenemen van de gemiddelde leeftijd van de bevolking en een stijging van het aantal ouderen wordt ‘vergrijzing’ genoemd. Tevens neemt het aandeel 80-plussers binnen de groep ouderen toe en spreken we van het zogenoemde begrip ‘dubbele vergrijzing’. Naarmate de bevolking ouder wordt is het van belang om op een gezonde manier oud te worden, om kwaliteit van leven te behouden. Hierbij past het begrip ‘healty ageing’. Healty ageing gaat over het optimaliseren van kansen voor een goede gezondheid, zodat ouderen een actieve rol kunnen spelen in de samenleving en kunnen genieten van een onafhankelijke en hoge kwaliteit van leven. Beweging is een belangrijk deel van een gezonde levensstijl. De fysieke gesteldheid neemt af met de leeftijd en zo ook de VO2max. Tevens is in de afgelopen 30 jaar de VO2max naar voren gekomen als een sterke voorspeller van gezondheidsproblemen. De doelstelling van dit onderzoek is om door middel van een systematische review te evalueren of er effecten zijn van oefentherapie (duurtraining) op de VO2max (uitgedrukt in ml/O2/kg/min) bij gezonde ouderen (>60 jaar).
Methode Er is een systematisch literatuuronderzoek gedaan naar Randomised Controlled Trials in de digitale databases PubMed, MEDLINE en CINAHL. Studies die zich richten op gezonde ouderen in combinatie met oefentherapie, met als uitkomstmaat VO2max, zijn geïncludeerd. De methodologische kwaliteit is beoordeeld met de PEDro-lijst. De best-evidence-synthese in deze studie is gebaseerd op de methodologische kwaliteit van de studies door middel van de PEDro-score en de statische significantie van de resultaten van de beoordeelde uitkomstmaten. De klinische relevantie is beoordeeld aan de hand van vijf items zoals beschreven in het onderzoek van Van Tulder M. et al.
Resultaten Vier RCT’s zijn geïncludeerd. De RCT met een hoge methodologische kwaliteit liet een positief statistisch significant resultaat zien voor oefentherapie ten opzichte van geen therapie of een wekelijks college. De drie RCT’s met een lage kwaliteit lieten tevens een positief statistisch significant resultaat zien. In twee studies, één met een hoge methodologische kwaliteit en één met een lage kwaliteit, werden resultaten gevonden die klinisch relevant werden geacht. In twee andere studies werd geen klinisch relevant verschil gevonden.
Conclusie In dit onderzoek is matig bewijs gevonden voor een positief effect van oefentherapie op de VO2max (uitgedrukt in ml/O2/kg/min) bij gezonde ouderen (>60 jaar), omdat er consistente resultaten zijn gevonden in één RCT met een hoge kwaliteit en in drie RCT’s met een lage kwaliteit. In twee van de vier studies zijn deze resultaten klinisch relevant. Er wordt voorzichtig aanbevolen oefentherapie toe te passen in de praktijk om de VO2max te verbeteren bij gezonde ouderen, omdat er matig bewijs is voor dit effect op korte termijn.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk