De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meer beweging en bewustwording binnen het verzorgend/verplegend personeel leidt tot meer bewegen van patiënten in Vredewold

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meer beweging en bewustwording binnen het verzorgend/verplegend personeel leidt tot meer bewegen van patiënten in Vredewold

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Het hebben van een actieve leefstijl is op dit moment een belangrijk onderwerp in de samenleving en zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. Toch is bewegen niet voor alle patiënten van Vredewold vanzelfsprekend en is een groot deel van deze patiënten inactief. Een groot deel van de patiënten in Vredewold heeft Mild Cognitive Impairment of Dementie en juist voor deze groep is bewegen zo belangrijk. Inactiviteit heeft grote invloed op het dagelijks functioneren en op de cognitieve processen van de patiënten. Binnen dit onderzoeksproces zal worden gekeken hoe er meer draagvlak kan worden gecreëerd bij de verschillende disciplines ten aanzien van lichamelijke beweging bij de patiënten binnen Vredewold. Dit met het uiteindelijke doel dat de patiënten meer gestimuleerd worden tot het gaan bewegen.
Methode: Het vraagstuk rondom bewegen binnen Vredewold is aangepakt door een Design Thinking proces met een multidisciplinaire werkgroep. Er is door deze werkgroep een ontwerpvraag opgesteld waar in de verschillende fases van het Design Thinking proces mee gewerkt is. Gekoppeld aan dit proces is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met gebruik van focusgroepen bij zowel verzorgenden/verpleegkundigen als bij patiënten. De bedoeling van dit onderzoek was om naast het creëren van empathie ook de kennis te verbreden bij de werkgroepdeelnemers. De onderwerpen die tijdens de focusgroepen aan bod kwamen verschilde per doelgroep. Bij de verzorgenden/verpleegkundigen waren de thema’s organisatie in de zorg, kennis en kunde en het beweegplan. Bij de twee focusgroepen met de ouderen waren de thema’s beweegervaringen, beweegmogelijkheden en de wensen rondom bewegen.
Resultaten: In totaal hebben in totaal 9 verzorgenden/verpleegkundigen en 18 ouderen verdeeld over 2 focusgroepen geparticipeerd. Uit de resultaten van de focusgroepen met de ouderen kwam naar voren dat een groot deel van de participanten veel bewogen heeft in de jongere jaren, maar er ook relatief jong mee gestopt is. Gymnastiek, voetbal en korfbal waren sporten die in groepsverband beoefend werden door de participanten. Van de achttien personen waren er op dit moment twee die voldeden aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), wat betekent dat er zestien niet voldeden aan deze norm of zelfs inactief waren. Vanuit de verpleegkundigen kwam er naar voren dat kennis en structuur belangrijk zijn voor het toepassen van bewegen in de dagelijkse zorg. Op dit moment wordt er door de snelheid en het automatisch handelen te weinig stil gestaan bij het stimuleren van bewegen binnen de zorg. Door de werkgroep zijn er uiteindelijk drie prototypes ontwikkeld aan de hand van de volgende ontwerpvraag: ‘Hoe kunnen we zorgprofessionals bewust maken van het belang en de mogelijkheden van het bewegen, zodat de bewoners gestimuleerd worden tot bewegen?’. Dit zijn ‘het Levend ganzenbord’, ‘de Beweegbus’ en ‘de Vlindertuin’.
Conclusie: Dit onderzoeksproces benadrukt het vraagstuk rondom inactiviteit binnen Vredewold. Door het Design Thinking proces en het kwalitatieve onderzoek zijn er diverse punten naar voren gekomen die toegepast kunnen worden binnen Vredewold. Hiervoor komen kennis, bewustwording en structuur vanuit de professionals naar voren om het bewegen meer toe te passen in de dagelijkse zorg. Door de werkgroep werd er naast het stukje bewustwording ook veel waarde gehecht aan het sociale aspect, het beleven, het buiten zijn en de huiskamer als het gaat om bewegen binnen Vredewold. Voor het toepassen van deze punten is het ook belangrijk om te kijken naar de eindgebruiker. De patiënten zijn namelijk nog niet allemaal zo gemotiveerd om te bewegen.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk