De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Multifactoriële oefenprogramma's voor kwetsbare ouderen in de intramurale zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Multifactoriële oefenprogramma's voor kwetsbare ouderen in de intramurale zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Er zijn steeds meer ouderen in de maatschappij en de levensverwachting neemt toe. Hoe ouder men wordt, hoe groter de mate van afhankelijkheid en beperkingen. Om lichamelijke activiteit bij kwetsbare ouderen te stimuleren zijn er wereldwijd oefenprogramma’s ontwikkeld. Het doel van deze systematische review is het onderzoeken van het meest effectieve oefenprogramma ter verbetering van kwaliteit van leven, ADL-activiteiten, spierkracht en vermindering van valincidentie voor kwetsbare ouderen in de intramurale zorg. Daarnaast wordt er een aanbeveling gedaan of deze oefenprogramma’s multidisciplinair uitgevoerd kunnen worden. Methode: Dit onderzoek is uitgevoerd middels een literatuurstudie. Hierin werden studies geïncludeerd met een publicatiejaar vanaf 2007. Er werden enkel artikelen geïncludeerd waarbij tenminste één van de volgende uitkomstmaten gebruikt is: kwaliteit van leven, ADL-activiteiten, spierkracht en valincidentie. De kwaliteitsbeoordeling is uitgevoerd aan de hand van verschillende checklisten van Cochrane en The Joanna Briggs Institute checklist. De resultaten uit de geïncludeerde studies zijn samengevat volgens de best-evidencesynthese. Resultaten: Na het uitvoeren van de zoekstrategie, voldeden twaalf artikelen aan de inclusiecriteria. Deze twaalf artikelen zijn geïncludeerd voor deze systematische review, ongeacht de kwaliteitsbeoordeling. Ter verbetering van de kwaliteit van leven, uitvoering van ADL-activiteiten, spierkracht en vermindering van valincidentie verdient in de meeste gevallen oefentherapie de voorkeur boven standaard zorg. In drie artikelen werd whole-body vibration training toegevoegd, dit zorgde tevens voor verbetering van bovenstaande uitkomstmaten. De frequentie, duur en intensiteit van de training is minimaal drie keer per week, minstens 60 minuten per sessie, minstens tien weken lang. Spierkrachttraining wordt uitgevoerd op 40-80% van het 1RM en het trainen van het uithoudingsvermogen op 80% van het 1RM. Twee artikelen hanteerden een multidisciplinaire aanpak.
Conclusie: Uit deze literatuurstudie kan geconcludeerd worden dat een oefenprogramma een gunstig effect heeft op kwaliteit van leven, ADL-activiteiten, spierkracht en valincidentie. Het is onduidelijk of het oefenprogramma multidisicplinair kan worden aangepakt, hiervoor is meer onderzoek vereist.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk