De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectieve communicatie na een CVA

casestudy over de communicatie tussen de disciplines en een afasiepatiёnte in de acute fase met een begripsstoornis ten gevolge van een CVA in de linker hemisfeer in een Duits ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effectieve communicatie na een CVA

casestudy over de communicatie tussen de disciplines en een afasiepatiёnte in de acute fase met een begripsstoornis ten gevolge van een CVA in de linker hemisfeer in een Duits ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Introductie: In een Duits ziekenhuis worden er dagelijks patiёnten na een cerebrovasculaire accident
(CVA) op de Stroke Unit opgenomen. Uit literatuur blijkt dat een CVA onder andere tot ernstige
communicatiestoornissen kan leiden. Deze mogelijke beperkingen omtrent de communicatie kunnen
een belemmerende factor zijn voor patiёnten bij het opnemen van informatie. Derhalve moet hier de
informatieoverdracht van de disciplines aan de mogelijkheden van de patiёnten afgestemd worden.
Het is bekend dat er vaak communicatiestoornissen tussen disciplines en patiёnten voorkomen,
terwijl een effectieve communicatie cruciaal is voor de geleverde zorg en het hersteltraject. In deze
casestudie wordt er aan de hand van een casus, de communicatie tussen de disciplines neurologie,
verpleegkunde, logopedie, ergotherapie en een afasiepatiёnt in de acute fase met een
begripsstoornis ten gevolge van een CVA in de linker hemisfeer (‘afasiepatiёnte’) in een Duits
ziekenhuis onderzocht. Daarnaast wordt informatie verstrekt over welke adviezen er door de
logopedisten met de disciplines besproken zijn en welke rol de logopedist hierin verricht.
Methode: Er is sprake van een kwalitatief onderzoek. Het onderzoek bestaat uit twee interviews met
de twee logopedisten die werkzaam zijn op de Stroke Unit en een onverhulde systematische
observatie. De interviews hebben in kaart gebracht in hoeverre de disciplines gecoacht en begeleid
werden, bij het effectief communiceren met afasiepatiёnten in de acute fase. De observatie werd
met behulp van een op literatuur gebaseerde observatielijst afgenomen en had als doel de
communicatie van de betrokken disciplines met de ‘afasiepatiёnte’ te onderzoeken.
Resultaten: Uit de observatie blijkt dat bij de disciplines de vaardigheden om effectief met deze
patiëntengroep te communiceren ontbreken. De interviews laten verder zien dat de logopedisten de
vaardigheid bezitten om de communicatie in gang te zetten en collega’s en teamleden te coachen en
te begeleiden.
Discussie: Concluderend hebben de disciplines moeite om effectief met deze patiёntengroep te
communiceren. Het begeleiden en coachen van collega’s en teamleden kan tot de taken van de
logopedist behoren. Aangezien het beperkt aantal respondenten en het feit dat disciplines
geїnformeerd waren over het onderwerp, wordt er aangeraden een groter vervolgonderzoek naar de
communicatie tussen de disciplines met deze patiёntengroep uit te voeren. Daarnaast wordt
aangeraden in Duitsland meer belangstelling te schenken aan het ontwikkelen van een richtlijn met
aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de communicatie tussen disciplines en deze
patiёntengroep.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk