De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

“Groot denken, klein beginnen…”

- Groen onderwijs met een gouden randje - De kunstvakken en creatief, duurzaam en innovatief onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

“Groot denken, klein beginnen…”

- Groen onderwijs met een gouden randje - De kunstvakken en creatief, duurzaam en innovatief onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De wereld is aan het veranderen, van een industriële samenleving naar een kennismaatschappij. Wat
de samenleving van morgen nodig heeft, zijn mensen die probleemoplossend, kritisch en vooral ook
creatief zijn. Het onderwijs heeft hierbij een sleutelrol. Hoe dit onderwijs er uit moet zien, is op
meerdere fronten nog onduidelijk.
Op het vmbo Terra Eelde is een onderzoek gestart op basis van het eerder geformuleerde
“Manifest” door de Kunstvaksecties van de Terrascholen in Noord-Nederland (juni 2017). Doel van
het onderzoek is het ontwikkelen van een werkwijze voor creatief, duurzaam en innovatief
onderwijs. Het project “Plastic Fantastic!” van de sectie Kunstvakken is het startpunt, met het kernidee:
het creëren van multidisciplinaire projecten in participatief verband waarbij een verbinding
ontstaat tussen de school, de leerling en de maatschappij.
Gedurende een periode van 4 maanden vond er een actieonderzoek in Terra Eelde plaats om te
kijken of het mogelijk is om vanuit het project van de Kunstvakken, op basis van de geformuleerde
kernbegrippen, duurzaamheid, creativiteit en innovatie, nieuw onderwijs te ontwikkelen. Door
middel van workshops binnen en buiten Terra, exposities van leerlingenwerkstukken, gesprekken en
brainstormsessies is het draagvlak voor participatieve onderwijsontwikkeling onderzocht en
verbreed. Kleine, maar opmerkelijke, successen zijn geboekt.
Om innovatieve onderwijsprojecten te laten slagen is het van belang dat er vooral draagvlak en
participatie wordt gegenereerd, vergroot en onderhouden in een veilige cultuur. Ruimte voor
creatief denken is een voorwaarde. Door geleidelijk voort te bouwen op dat wat er al is, is
onderwijsontwikkeling, in samenhang en samenwerking, mogelijk. Groot denken, klein beginnen, is
hierbij het devies!
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingMaster Kunsteducatie (Joint Degree opleiding)
AfdelingAcademie Minerva - Beeldende Kunst en Vormgeving
Jaar2018
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk