De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bouwen aan de basisschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bouwen aan de basisschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit voortgaand onderzoek is gebleken dat de leeromgeving van een basisschool onderhevig is aan
snelle veranderingen en lang niet altijd aan de behoeften van leerling voldoet.
In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de essentiële factoren licht, akoestiek en kleur kunnen
bijdragen binnen het kader van een zo optimaal mogelijke leeromgeving. Hiervoor is binnen een recent
gerealiseerde basisschool gekeken, in hoeverre deze essentiële factoren zijn meegenomen in het ontwerp,
welke alternatieven hiervoor zijn en hoe deze factoren van invloed zijn op de behoeften van de leerling.
De hoofdvraag voor dit onderzoek luidde als volgt: ‘‘Wat zijn de gewenste ontwerp criteria op het gebied
van kleur, licht en akoestiek vanuit de behoeften van de leerling? En hoe kan dit in een ontwerp worden
vertaald?’’ Om een antwoord op deze hoofdvraag te kunnen geven is het onderzoek gestart met een
deskresearch naar de determinanten licht, akoestiek en kleur. Aan de hand van de resultaten welke zijn
voortgekomen uit deze deskresearch, zijn toets criteria opgesteld. Hieraan kan worden getoetst, of het
programma van eisen van een basisschool, voldoet aan de criteria voor licht, akoestiek en kleur binnen een
zo optimaal mogelijke leeromgeving. De recent gebouwde Michaëlschool te Leeuwarden, ontworpen door
Onix architecten uit Groningen, is hiervoor als casus gebruikt. Naar aanleiding van de toets resultaten is een
verbeterd programma van eisen opgesteld voor de Michaëlschool. Aan de hand van dit programma van
eisen zijn drie varianten ontworpen, waaruit één variant als voorkeur naar voren is gekomen. De
voorkeursvariant is uitgewerkt tot op DO niveau. Om te kunnen bewijzen dat het ontwerp voldoet aan de
criteria voor licht, akoestiek en kleur uit het programma van eisen, wordt dit verantwoordt door middel van
berekeningen, tekeningen, materialenstaten en staalkaarten.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek [tot 1 september 2017]
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk