De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van meetinstrumenten voor het beschrijven van het functieniveau van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Een literatuurstudie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van meetinstrumenten voor het beschrijven van het functieniveau van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Een literatuurstudie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding Het aantal ziekenhuisopnames onder ouderen in Nederland is de laatste jaren toegenomen en de verwachting is dat dit aantal zal blijven stijgen. Een ziekenhuisopname leidt bij 35% van de ouderen tot functieverlies. Ouderen met functieverlies ervaren een verminderde kwaliteit van leven en worden vaker heropgenomen in het ziekenhuis. Een mogelijke verklaring voor het ontstaan van functieverlies tijdens de ziekenhuisopname is het gebrek aan beweging. Treant Zorggroep, een zorggroep bestaande uit onder andere 3 ziekenhuizen in Drenthe, wil om deze reden starten met bewegingsgerichte ziekenhuiszorg. Om hiermee te kunnen starten moeten zij aantonen dat bewegingsgerichte zorg daadwerkelijk tot vermindering in functieverlies leidt. Hiervoor zijn meetinstrumenten nodig die het functieniveau van (kwetsbare) ouderen in het ziekenhuis beschrijven. Een deel van de meetinstrumenten dat momenteel in de klinische setting gebruikt wordt blijkt echter niet valide en/of betrouwbaar te zijn bij gebruik onder ouderen opgenomen in het ziekenhuis. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt daarom: “Wat zijn valide en betrouwbare meetinstrumenten om het functieniveau van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis te beschrijven?”.
Methode In de periode van februari tot juni 2017 is er een literatuurstudie uitgevoerd aan de Hanzehogeschool te Groningen. Voor deze literatuurstudie vonden twee op elkaar volgende zoekacties plaats. Tijdens zoekactie 1 werd in PubMed, CINAHL, PEDro en Cochrane gezocht naar artikelen waarin de doelgroep bestond uit ouderen opgenomen in het ziekenhuis en waarin het functieniveau van deze ouderen beschreven werd aan de hand van meetinstrumenten. Tijdens zoekactie 2 werd vervolgens in de referenties en in PubMed gezocht naar betrouwbaarheids- en validiteitsstudies van de gevonden meetinstrumenten in zoekactie 1. De beoordeling van de betrouwbaarheid en validiteit van de meetinstrumenten werd gedaan aan de hand van Cochrane haar checklist “Beoordeling van onderzoek naar de ontwikkeling en/of validering van een meetinstrument”.
Resultaten De Hospital Admission Risk Profile, de Cumulated Ambulation Score en de APACHE II scoorden allen een positief oordeel op de validiteit bij gebruik onder een populatie ouderen opgenomen in het ziekenhuis. De Hand Grip Strength, de 4m Gait Speed Test, de 30 sec Chair Stand Test, de Cumulated Ambulation Score en de APACHE II scoorden allen een positief oordeel op de betrouwbaarheid bij gebruik onder een populatie ouderen opgenomen in het ziekenhuis. De APACHE II is echter enkel valide en betrouwbaar bij gebruik op de Intensive Care en de Cumulated Ambulation scoren is enkel valide bij gebruik bij patiënten na een heupfractuur.
Conclusie Gezien het feit dat de APACHE II en de Cumulated Ambulation Score enkel valide zijn onder een specifieke patiëntenpopulatie, zijn er geen valide en betrouwbare meetinstrumenten voor het beschrijven van het functieniveau van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Er zal dus verder onderzoek gedaan moeten worden naar de validiteit en betrouwbaarheid van meetinstrumenten voor het beschrijven van het functieniveau bij gebruik onder een populatie (kwetsbare) ouderen opgenomen in het ziekenhuis. In afwachting van vervolgonderzoek wordt aangeraden de Hospital Admission Risk Profile te gebruiken, aangezien dit meetinstrument een positief oordeel scoorde bij gebruik onder ouderen opgenomen in het ziekenhuis en het doel van dit meetinstrument het beste aansluit bij het functieniveau.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk