De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is gezondheid?

Een kwalitatief onderzoek naar de betekenis van ervaren gezondheid van inwoners in de Watertorenbuurt in Meppel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is gezondheid?

Een kwalitatief onderzoek naar de betekenis van ervaren gezondheid van inwoners in de Watertorenbuurt in Meppel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het netwerk van Drenthe gezond zet zich in voor Positief Gezonde inwoners van Drenthe, die hun gezondheid als (zeer) goed ervaren. De vraag is echter, hoe kan daadwerkelijk de (ervaren) gezondheid verbetert worden bij inwoners en wat zijn de aspecten waarop kan worden aangesloten? Nu bedenken de gezondheidsprofessional en gemeente een interventie gebaseerd op kwantitatieve data. Is dit ook wat aansluit bij de behoefte en ervaring van de doelgroep? De gemeente Meppel heeft net een nieuw gezondheidsbeleid en is op dit moment aan het kijken naar een passende implementatie. Daaruit ontstond de behoefte naar een onderzoek om de belangrijkste aspecten die invloed hebben op gezondheid volgens de inwoners boven tafel te krijgen. Meppel zet in op collectieve bevordering van de Positieve Gezondheid van inwoners door aan te grijpen op de fysieke en sociale omgeving.
Vraagstelling
Om het gezondheidsbeleid van de gemeente Meppel beter te laten aansluiten bij wat mensen zelf ervaren is de volgende vraagstelling onderzocht: welke betekenis geven inwoners van de Watertorenbuurt in Meppel aan hun eigen gezondheid en wat vinden ze daarin belangrijk?
Methode
Er is gebruikgemaakt van kwalitatief onderzoek. Hierbij zijn er semigestructureerde diepte-interviews afgenomen bij inwoners van de gemeente Meppel wonend in de Watertorenbuurt. De participanten zijn bevraagd op drie thema’s uit het conceptueel model: Positieve Gezondheid, fysieke omgeving en sociale omgeving. Er is gekozen om de interviews deels wandelend door de wijk af te nemen om te kijken naar de invloed van de fysieke omgeving op de gezondheid. Daarbij hebben we foto’s genomen op de plekken waar de participant zich prettig voelt of juist niet. Het tweede deel van het interview vond plaats bij de participant thuis. De interviews zijn getranscribeerd en vervolgens gecodeerd met Atlas.ti.
Resultaten
Er hebben negen inwoners uit de Watertorenbuurt meegedaan aan het onderzoek. Participanten bleken alle aspecten van Positieve Gezondheid van invloed te vinden op gezondheid. De dimensie lichaamsfuncties wordt het meest benoemd als het gaat om het beoordelen van de gezondheid. Het gaat dan om het wel of niet ervaren van belemmering van het lichaam om te kunnen doen in het leven wat de participanten willen doen. Dat maakt dat deze dimensie vaak in combinatie met een van de andere dimensies uit het model van Positieve Gezondheid wordt genoemd.
Uit de analyse van de 28 gemaakte foto’s en de vragen over de fysieke omgeving komt overal de natuur terug. Op plekken waar de natuur specifiek wordt benoemd geven participanten aan dat dit rust-gevend is. Bij andere plekken wordt de ruimte om te spelen genoemd. Deze ruimte is veilig en hier is plaats voor ontmoeting. Achterstallig onderhoud wordt het vaakst als niet prettig benoemd, omdat dit een onveilig gevoel en ergernis geeft bij de participanten.
De invloed van de sociale omgeving verschilt per participant. De ene participant heeft behoefte aan een groot sociaal netwerk om op terug te kunnen vallen, waarbij de andere aan één goede vriend genoeg heeft. Duidelijk is dat bij het missen van steun uit de sociale omgeving dit bepalend is voor de beoordeling van de gezondheid. (Goed) contact met de buren en sociale controle geeft een veilig gevoel en vergroot het woonplezier.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingMaster Healthy Ageing Professional
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2020-03-04
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk